reklama top
prahazijehudbou 728x90

Výjimka, která umožňuje parkování elektromobilů v Praze v zónách placeného státní zdarma, bude ke konci roku zrušena. Ke stejnému datu skončí také tzv. přenosná parkovací oprávnění.

Praha se chystá na reformou parkovacího systému v Praze. K 31. prosinci 2024 zruší parkování elektromobilů zdarma. Ostatní běžná parkovací oprávnění pro rezidenty a firmy zůstávají zatím beze změn. 

„Elektromobil zabírá prostorově stejné místo jako auto se spalovacím motorem a s ohledem na jejich očekávaný nárůst není dlouhodobě udržitelné jejich jednostranné zvýhodnění s parkováním zdarma na místech rezidentů. Město nicméně bude elektromobilitu podporovat i nadále, ale jinými cestami. Cílem je zejména zpřístupnit elektromobilitu všem, tak aby nezůstala výsadou pro lidi s vlastní garáží. Zejména tedy město masivně investuje do nabíjecí infrastruktury, a tyto investice se do budoucna ještě navýší s využitím evropských dotací,“ říká náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib a dodává: „V nově připravované reformě zón placeného státní by měly také mít elektromobily zvýhodněnou cenu některých celoměstských parkovacích oprávnění, u kterých se předpokládá intenzivní nájezd ve městě, a vyhrazená místa se zvláštním režimem u elektronabíječek.“  

Dosavadní zvýhodnění parkování elektromobilů bylo zavedeno v roce 2016 jako dočasné.

Do rozvoje dobíjecí infrastruktury město v posledních třech letech investovalo cca 220 milionů korun včetně DPH, a to zejména v rámci přípravy sítě dobíjecích stanic na stožárech pouličního osvětlení. Zasmluvněny jsou investiční akce za dalších minimálně 90 milionů korun včetně DPH. Cílem je mít v první fázi do roku 2026 cca 800 nabíječek na sloupech veřejného osvětlení, každou se dvěma zásuvkami. Dále město připravuje koncesi s využitím evropských dotací na projekt samostatných dobíjecích stanic ve veřejném prostoru. 

Další změnou je zrušení tzv. přenosných parkovacích oprávnění k 31. prosinci 2024. Ta jsou nyní v rozporu s jejich původním zamýšleným účelem, kterým mělo být zajištění dopravní obsluhy firem, velmi často přeprodávána na komerční bázi. Slouží tak spíše ke spekulaci na úkor rezidentů města. V novém systému se předpokládá zavedení speciálních parkovacích oprávnění pro zásobovací služby.

Obě změny tak souvisí s aktuálně připravovanou rozsáhlou reformou parkovacího systému v Praze, která by měla vstoupit v platnost v říjnu letošního roku. O její přesné podobě v současné době probíhají intenzivní jednání s jednotlivými městskými částmi.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90