reklama top
prahazijehudbou 728x90

Město chystá prodloužit tramvajovou trať z Dejvic do Suchdola. Urbanistická studie je hotová a připravená pro projednání s městskými částmi a dalšími aktéry. Studie, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), má za cíl zajistit koordinovaný rozvoj této lokality. Jedním z hlavních impulzů tak bude i příprava nové tramvajové trati v úseku Nádraží Podbaba – Suchdol. Studie má za cíl zkoordinovat stávající projekty a také navrhuje novou zástavbu včetně veřejné vybavenosti.

Nová tramvajová trať pomůže Novému Sedlci. Tato lokalita se rozkládá na území tří městských částí – Prahy 6, Suchdola a Lysolají. Z důvodu zlepšení koordinace rozvoje lokality, kde se střetávají zájmy jednotlivých městských částí, státu, města, ale i soukromých osob, vznikla urbanistická studie, která předpokládá postupný rozvoj a doplnění výstavby na území o rozloze 32 hektarů. Součástí studie a impulzem v území je i nově navrhovaná tramvajová trasa z Dejvic do Suchdola. Studie byla v pracovní rovině prezentovaná městským částem a vlastníkům a nyní je připravena k projednání. Připomínky budou následně zapracovány a studie upravena do čistopisu k finálnímu schválení.

„Urbanistickou studii Nového Sedlce jsme zadali před dvěma lety s cílem koordinovaného rozvoje lokality. Pro obsluhu území zadáváme DPP přípravu nové tramvajové tratě. Vznikne propojení Strahova přes Kulaťák do Suchdola. Nová trať také pomůže zklidnění dopravy a uvolní městu ruce při revitalizaci Vítězného náměstí. Studie tak pomůže urychlit plánování a koordinaci jak tramvajové trati, tak výstavby bytů a s ní související veřejné vybavenosti,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy.

POdle vedení města vznikne důležitá nová trať, která propojí Dejvice a Suchdol, kterou využijí nejen studenti ze strahovských kolejí při cestě na Českou zemědělskou univerzitou. Je to i řešení naplňující klimatický závazek v oblasti ekologičtější dopravy. Nové tramvajové spojení pomůže také zklidnit Vítězné náměstí od vysokého provozu autobusů a s ním spojený hluk a zátěž na ovzduší.

Jedním z hlavních důvodů zavedení tramvaje je i rozvoj areálu České zemědělské univerzity, kde je v současnosti dopravní obslužnost zajišťovaná pouze autobusy, které jsou ve špičce přeplněny. Tramvajová trať do Suchdola by vyřešila obsluhu vysokoškolského areálu a současně přinesla lepší propojení Suchdola jako takového. Druhým současným problémem je nespolehlivost autobusové dopravy vlivem silného automobilového provozu.

-jah-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90