reklama top
prahazijehudbou 728x90

Umělá inteligence. Praha ji chce zapojit do projektu Chytrý svoz odpadu, využije pracoviště ČVUT zaměřené na digitální inovace.
 

Hlavní město uzavře smlouvu na bezplatné využití specializovaného pracoviště ČVUT Evropského centra pro digitální inovace, kde chce otestovat možnost zapojení umělé inteligence (AI) do projektu „Chytrý svoz odpadu“. Záměrem projektu, na kterém se budou podílet odbor ochrany přírody (OCP) pražského magistrátu a městská společnost Operátor ICT (OICT) je zapojení AI do komplexního nástroje pro monitoring nádob na tříděný odpad.

Město chce uspořit

„V prvním kroku jsme občanům nabídli službu, která jim především ušetří zbytečnou cestu k přeplněné nádobě. Nyní je však načase, abychom službu posunuli také k určité úspoře na straně města, kdy s využitím umělé inteligence budeme prověřovat možnost optimalizovat frekvence svozu a případně také možné nastavení samotných svozových tras,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Chytrý svoz

„Projekt Chytrý svoz odpadu byl od počátku slibný a osvědčil se jako prospěšný a zdařilý. Dokládá to i ocenění v loňském ročníku soutěže Komunální projekt roku 2023. Jsem rád, že na úspěšnou práci můžeme obratem navázat ve spolupráci s odborným pracovištěm ČVUT skrze záměr vybavit službu chytrého svozu tříděného odpadu umělou inteligencí,“ říká pražský radní pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur.

Senzory testují

V současné době je již v odpadových nádobách na tříděný odpad se spodním výsypem v Praze nainstalováno přes 7 tisíc senzorů pro měření zaplněnosti kontejnerů. S ohledem na tento počet je nezbytné hledat jiná možná řešení, jak zpracovávat nestandardní hlášení o naplněnosti kontejnerů. AI by měla pomoci detekovat anomální hlášení o stavu naplněnosti sběrných nádob. V druhém kroku by pak měl vzniknout generátor servisních hlášení pro OICT.

Ambice umělé inteligence

Projekt má rovněž ambice generovat úsporu vynakládaných veřejných prostředků, právě s ohledem na nalezení optimální četnosti svozu pro dané nádoby s přihlédnutím na jejich maximální vytíženost v mnohem větším měřítku, než když se naměřená data prochází ručně, jako je tomu doposud. Umělá inteligence by zároveň měla upozorňovat na případy, kde je svoz neefektivní a nastavená četnost svozu neodpovídá míře využití sběrných nádob umístěných na stanovišti tříděného odpadu.  Počítá se také se vznikem systému predikce naplněnosti nádob v několikadenním předstihu.

Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství v loňském roce získal 1. místo v kategorii „Odpadové hospodářství“ v soutěži Komunální projekt roku 2023. Projekt je realizován společně s odborem ochrany životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a městskou společností OICT.

Praha má dlouhodobě problém s přeplněnými kontejnery. V červnu 2022 jsme o nepořádku na ulicích psali. Stačí si projet komunitní FB skupiny, lidé jsou naštvaní stále. Je na místě upozornit, že nepořádek kolem popelnic mají na svědomí také lidé bez domova.

-an-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90