reklama top
prahazijehudbou 728x90

V listopadu v roce 2018 vyhrál soutěž na úpravu Vítězného náměstí návrh Pavel Hnilička architekti. Tehdy proběhla zpráva, že s rekonstrukcí známého a jednoho z nejhnusnějších náměstí v Praze začne za pět let. To by znamenalo už letos!


Mimochodem, na Kulaťáku budeme mít bosket. Co to je? Bosket je skupina parkové výsadby zeleně, vyšších stromů. Účelem bosketu je vytvořit rozdělení plochy, vytvoření pozadí, nebo jej lze použít i jako prvek vytvářející celé „přírodní komnaty“ (salle de verdure). Boskety byly součástí barokních a renesančních parků a velkých zahrad. Jde o prvek zahradní architektury používaný v sadovnické tvorbě.

Vítězný návrh vychází z odkazu Prof. Engela, autora urbanistického návrhu Dejvic, a jeho vizí stavby měst silně ovlivněnými přestavbou Paříže a dalšími pozdějšími velkolepými městskými plány 19. století.

Základní myšlenkou návrhu úprav dosud nedostavěného náměstí je uvolnění jeho středu odsunutím tramvaje a automobilového provozu. Volný střed může být naplněn mnoha různými aktivitami, jako jsou trhy, veřejná shromáždění, start a cíl závodu apod. Hodnota veřejného prostoru spočívá v jeho universálnosti.

Geometrie náměstí založeného na půdorysu poloviny čtverce a kruhu je do středového kruhu rozčleněna zelenými segmenty bosketu, které vymezí nejen samotný kruh uprostřed, ale i prostor po obvodu s aktivním parterem budov.

Vzrostlé stromy navodí po okrajích náměstí příjemné měřítko prostoru podobnému ulici, přesto je celý prostor náměstí o šířce 200 m (ve čtverci) přehledný po celé své ploše. Pro srovnání například Staroměstské náměstí je čtyřikrát menší (cca 100×100 m). Vložený bosket schová pod koruny stromů automobilovou dopravu. Návrh úprav náměstí klade důraz na obytnou kvalitu města.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90