reklama top

Praha spouští provoz na části Radlické radiály a na nové nájezdové rampě z ulice Bucharova na Rozvadovskou spojku.
 

Technická správa komunikací (TSK) dokončila novostavbu nájezdové rampy z křižovatky ulic Bucharova a Nárožní na dosud nevyužívanou část Rozvadovské spojky, jež je součástí plánované Radlické radiály. Pravé odbočení z Bucharovy ulice na novou větev je navíc neřízené světelnou signalizací, což řidičům ve směru z centra ušetří průjezd dvěma světelnými signalizacemi. Stávající levé odbočení na sjízdnou větev v křižovatce Bucharovy a Pekařské pak díky nové rampě bude moci být zrušeno, nová rampa jej plně nahradí.

„Po bezmála 43 letech pro motoristy otevíráme postavený, ale dosud nezprovozněný úsek Radlické radiály, která je součástí nadřazené komunikační sítě. Posledním otevřeným úsekem této sítě byl před osmi lety Tunelový komplex Blanka. Novou nájezdovou rampou ulevíme dopravní situaci v křižovatce Bucharovy a Pekařské ulice. Tam se ve směru levého odbočení na Rozvadovskou spojku od Butovic často tvořily dlouhé kolony, které ovlivňovaly provoz na okolních křižovatkách i provoz páteřních autobusových linek MHD,“ upřesňuje Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.

„Celou akci se povedlo od nápadu přes projekt, nutné výkupy pozemků a výstavbu dotáhnout za rekordních dva a půl roku. Kvůli zprovoznění rampy bylo navíc nutné zrekonstruovat světelnou signalizaci a veřejné osvětlení v křižovatce Nárožní a Bucharovy. Toho jsme využili pro zvýšení bezpečnosti lidí na kole při křížení sjezdové rampy z Rozvadovské spojky. Nově budou mít místo původního cyklopruhu křížení s rampou zabezpečené světelnou signalizací s detekcí na samostatném odděleném cyklopásu,“ dodává Zdeněk Hřib. 

Stavba je situována na mimoúrovňovou křižovatku Rozvadovská spojka a ul. Bucharova. Jedná se o doplnění nové přímé větve, která bude zaústěna do stávající průsečné křižovatky komunikace Bucharova a Nárožní. Nová větev je řešena jako jednosměrná dvoupruhová křižovatková větev. Délka nové větve je cca 160 metrů, součástí stavby je i odfrézování krytu vozovky na již realizované, ale neprovozované, části Rozvadovské spojky, v délce cca 300 metrů. Kryt je navržen z asfaltového betonu.

Ačkoli se mluví o tom, že tato nájezdová rampa je součástí Radlické radiály, ve skutečnosti s Radlickou radiálou nemá moc společného. Radlická radiála by totiž tady, z Rozvadovské spojky, měla pokračovat dál směr Jinonice a Radlice. Radlická radiála ale několik let naráží na nevoli několika lidí z Jinonic. Ti si nepřejí, aby byla postavena. Obhajují to tím, že radiála by přitáhla další velké množství aut. Pokud by radiála musela být uzavřena třeba kvůli čištění nebo nehodě, rozptýlí se 80 tisíc aut denně do okolních ulic.

Opak ale tvrdí podporovatelé urychlení výstavby Radlické radiály. Ti jsou odpovědí na účelovou blokádu jednoho spolku, který stavbu neustále napadá připomínkami. A tím ji oddaluje. Panuje podezření, že tito lidé ji chtějí zastavit úplně. Datum, kdy jsou dokumenty pro výstavbu Radlické radiály platné, se blíží. Nyní spolek přichází s další námitkou, aby radiála byla po celé své délce pod zemí. Spekuluje se o tom, že do hry vstupují také majitelé přilehlých pozemků a také neochota těch, kteří žijí v klidných residenčních zónách ve slepých ulicích s nulovou dopravní zátěží. Podívejte se na srovnávací video – na peklo v Radlicích a pohodu v Jinonicích, odtud právě je největší kritika výstavby radiály.

Kvůli protahování výstavby Radlické radiály vznikla iniciativa Za Radlickou Radiálu.

-jah-

reklama bottom