reklama top
prahazijehudbou 728x90

Očekávané zkapacitnění Branického mostu je na dohled. Železniční přemostění Vltavy, které využívají zejména nákladní vlaky, bude už za rok dvoukolejné. To pomůže i během plánované rekonstrukce mostu na Výtoni. K úplnému přerušení provozu po mostě dojde od 20. října a potrvá do dubna příštího roku.

„Železnice na území hlavního města musí nabízet dostatečnou kapacitu také pro nákladní vlaky. Dosud především nákladní spojka přes Branický most navíc začne plnit významnější roli v pražské integrované dopravě. Jde o jeden z našich konkrétních kroků k podpoře ekologické přepravy osob a nákladů,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Realizace stavby umožní odklon vlaků mezi hlavním a smíchovským nádražím během plánované rekonstrukce mostů na Výtoni.
„Projekt zapadá do mozaiky celkové modernizace železničního uzlu Praha, který je součástí páteřní sítě dvou transevropských dopravních koridorů,“ uvedl Martin Svášek, zástupce Evropské komise v České republice.

Hlavní náplní prací bude výstavba druhé koleje od Branického mostu do stanice Praha-Krč. Současně vznikne i nová odbočka Spořilov, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou. Projekt zahrnuje rovněž sanaci Branického mostu, vybudování nového přemostění Údolní ulice a výstavbu technologických objektů v Krči a na Spořilově.

Celkové investiční náklady akce s názvem Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov dosahují 2 705 265 000 korun. Projekt byl schválen Evropskou unií ke spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu je 1 717 829 705 korun. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 60 873 872 eur, tedy zhruba 1,46 miliardy korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Pro tento most se vžil název Most inteligence. Ačkoli první plány postavit tento most vznikly už kolem roku 1920, na realizaci došlo až v padesátých letech minulého století. V roce 1955 byly úspěšně provedeny zátěžové zkoušky, ale vlaky začaly po mostě jezdit až od května 1964.

Lidové označení most Inteligence získal proto, že na jeho stavbě pracovala řada příslušníků takzvané inteligence (právníků, filosofů, lékařů a dalších vzdělanců), kteří byli v 50. letech nuceni nastoupit do dělnických a pomocných profesí.[5] V roce 1969 byl most, jako jeden z mála pražských železničních mostů, oficiálně pojmenován, a to jako Branický most.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90