reklama top

Praha přepracovala návrh na stavbu důležité dopravní tepny – Radlické radiály. Její příběh se táhne už několik desítek let.

Důležitý tunel, který auta jedoucí do města od západu odklonit od Jinonic nebo Radlic, už má blíže k realizaci. Město konečně vypořádalo desítek námitek. Není divu, projekt byl ke svému okolí mimořádně necitlivý. Plán Radlické radiály byl kompletně přepracován, aby odpovídal potřebám moderního města.

Některé velké mimoúrovňové křižovatky byly upraveny, maximum částí jsme dostali pod zem a město umožní díky tomu stavbu bytů na městských pozemcích v okolí. Díky všem těmto změnám nebude Radlická radiála kráterem rozdělujícím město, ale moderní městskou komunikací, stejně jako nová podoba východní části Městského okruhu.

Jak bude tedy vypadat nová Radlická radiála?
Budou propojeny tunely Butovice a Jinonice do jednoho tak, aby děti v místní základní škole nedýchaly zplodiny z otevřeného zářezu a propojily se staré Jinonice a Butovice. Spojený tunel Praha navíc mírně prodlouží směrem na západ pro ochranu stávající zástavby. V okolí křižovatky u metra Jinonice vznikne městská čtvrť s budoucí prodlouženou tramvajovou tratí, která obslouží rozvíjející se Radlické údolí.

U metra Nové Butovice zmizí nevhodná velká mimoúrovňová okružní křižovatka s dálniční estakádou vedením radiály po povrchu. Radiála se v území uplatní výrazně méně s nižším hlukem pro okolí a bude přes ní více příčných vazeb pro chodce a lidi na kole, navíc v lepším standardu. Zajímavým efektem je i zjednodušení křižovatky pro řidiče, kteří směrem z Radlické radiály do Jeremiášovy ulice sjedou výrazně komfortněji. U této křižovatky je město zatím v konceptu řešení a bude následovat projednání s městskými částmi a dalšími institucemi a poté finální dopracování.

Změní se i Radlická, která je dnes první městskou dálnicí. Bude nově koncipována jako klidná městská třída s komfortním městským řešením pro všechny druhy dopravy, prvky modrozelené infrastruktury a s možností v budoucnu doplnit tramvajovou trať až do Butovic. Radlickou radiálu nebude podle nových plánů podjíždět ošklivým podjezdem, ale křížení radiály vůbec nepoznáte, radiála bude v místě křížení ještě v tunelu.

V úseku podél čtvrti Botanika proběhne zahloubení Radiály tak, jak to dovolí výškové možnosti a umístnění tubusu metra a ještě bude probíhat diskuse o tom, v jaké míře ji v tomto úseku zakrýt. A to v souvislosti s možností prostor nad radiálou využít pro další zástavbu, kterou by realizoval Pražská developerská společnost.

-red-

reklama bottom