reklama top
prahazijehudbou 728x90

Oblast podél magistrály prokoukne. Park Těšnov nebo prostor před budovou hlavního nádraží už nebude mrtvou zónou. Pražští radní schválili trojici studií, které pomohou nastavit směr pro budoucí rozvoj a zkvalitnění centrální oblasti v blízkosti severojižní magistrály. Studie se věnují úseku magistrály od Vltavy po křižovatku U Bulhara, proměnou projde také park na Těšnově nebo prostor před historickou budovou Hlavního nádraží.

„Naším cílem je vrátit tomuto zanedbanému území přímo v centru Prahy kvalitu odpovídající jeho významu. Obě pražská hlavní nádraží, jak železniční, tak autobusové, jsou významnou branou do města. Chceme, aby se lidé, kteří nádraží z různých důvodů využívají, cítili bezpečně a příjemně,” říká Petr Hlaváček, náměstek pro územní rozvoj. “Na základě závěrečných doporučení poroty soutěžního workshopu Florenc 21 jsme týmům, které se umístily na sdíleném 2. místě, zadali zpracování tohoto území ve větším detailu. Týmy měly za úkol zohlednit aktuální záměry, požadavky hl. m. Prahy a dalších stakeholderů,“ doplňuje Hlaváček.

Chyba komunistů
Pražané se shodují na tom, že bylo chybou, když komunisté zavedli přímo do centra města silnici dálničního charakteru a rozdělili město na dvě části. Toto je proto další krok v postupné humanizaci magistrály, podobně jako byla například úprava tzv. chodníčku smrti a zavedení nových přechodů pro chodce u Muzea. „Nepředpokládáme výrazný dopad na průjezdnost magistrály, protože její kapacita je určena už existujícími křižovatkami a semafory například u Muzea. Celá akce je pochopitelně koordinována se Správou železnic,” říká náměstek pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Snahou města je lepší integrace magistrály do městského prostředí za situace, kdy s ohledem na předpokládané intenzity automobilové dopravy v blízké budoucnosti nebude možná její zásadní úprava. V první fázi se tak dočkáme například změny typu osvětlení a dopravního značení, ve střednědobém horizontu pak úpravy šířky či počtu jízdních pruhů při současném rozšíření chodníků s cyklostezkou.

Po vzoru Vídně
„Po vzoru Vídně a dalších měst víme, že městské třídy mohou úspěšně plnit svou dopravní roli a zároveň nebýt nepropustnou bariérou ve městě bez kvalitního veřejného prostoru, jakým je magistrála dnes. Ostatně první krůčky jsme již dokázali zřízením přechodu pro chodce u Národní muzeum anebo přestavěním „chodníčku smrti“ v důstojný chodník,” připojil se exnáměstek pro dopravu Adam Scheinherr, který stojí za rozpumpováním oprav a vzniku nových dopravních staveb. Například Barrandovského mostu.

Tou nejzásadnější změnou má nyní projít okolí Fantovy budovy hlavního nádraží. Projekt připravuje Správa železnic v úzké spolupráci s městem. Předprostor budovy má nově být důstojnou vstupní bránou s dostatečným prostorem pro všechny cestující. Vysází se zde stromy, přibudou K+R stání pro rychlé zastavení. Vznikne nový přechod pro chodce, který má vést – v koordinaci s rekonstrukcí stropní desky Nové odbavovací haly – i ke kultivaci tohoto prostoru.

„Nádraží se dnes již potýká s nedostatečnou kapacitou a právě i využití staronového příchodu skrz Fantovu budovu s tím může pomoci. Přímo před budovou ubyde odbočovací jízdní pruh pro sjezd ke křižovatce U Bulhara. Dnešní kapacita magistrály je dána křižovatkou I. P. Pavlova, proto tato změna neohrozí plynulost dopravy. V dalších etapách má dojít i k postupné proměně samotné magistrály v okolí Florence a Těšnova. Z magistrály zmizí velkoformátové dálniční dopravní cedule výměnou za městské, dále se kultivují svodidla, veřejné osvětlení atd. Budou také rozšířeny chodníky, vznikne oddělený cyklopás, podobně jako na Smetanově nábřeží,” uzavírá k tématu humanizace okolí magistrály Scheinherr.

-jah-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90