reklama top

Aquacentrum Šutka, plavecký a sportovní areál Hloubětín a sportovní plavecký areál na Strahově po dohodě s Prahou nově plnohodnotně přejdou pod správu městské společnosti Trade Centre Praha a. s. (TCP), a to včetně stávajících zaměstnanců, kteří se starají o provoz areálů. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co stávající provozovatel neprojevil zájem pokračovat ve stávajícím smluvním vztahu a také z logických důvodů odpovědné správy svého majetku.

„Převod aquacentra Šutka, bazénů v Hloubětíně a na Strahově pod městskou společnost Trade Centre Praha je v souladu s dlouhodobými úvahami o tom, že právě TCP se stane významnějším správcem pražské sportovní infrastruktury. Tato městská společnost má již zkušenosti s kompletní správou a provozem plaveckého areálu na Strahově. Aquacentrum na Šutce by se do budoucna mělo dočkat také rozšíření o venkovní část,“ uvádí pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský.

Do této chvíle na základě smluvního vztahu s TCP spravovalo kompletně bazén Hloubětín a částečně Aquacentrum Šutka společnost MONTSERVIS PRAHA a. s. (dceřiná společnost Pražské plynárenské), a to včetně provozování bazénů, vodního světa, šaten, sauny, páry, provozování pokladen, provádění úklidu, provozování občerstvení, provozování bazénové technologie, zajištění ostrahy objektu, požární bezpečnosti apod. Tato společnost už o provoz areálů neprojevila zájem. TCP se dosud celkově staralo pouze o sportovní a plavecký areál na Strahově. S ohledem na to, že TCP má zkušenost s provozem areálu na Strahově, od 1. července pod tuto společnost přejdou i další dva plavecké areály.

„TCP je úzce napojeno na provoz sportovního areálu na Strahově, proto vnímáme jako správný krok propojit TCP a sport na dalších úrovních. Mým dlouhodobým cílem je rozvíjet sport v Praze, aktivně spolupracuji s Národní sportovní agenturou a věřím, že vzájemnou koordinací dokážeme vybudovat sportovní areál hodný evropských rozměrů,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy s působností v oblasti školství, sportu a volného času.

Roční odměna TCP za správu a provoz bazénu v Hloubětíně bude 17 222 000 korun, v případě aquacentra Šutka 37 324 567 korun a u bazénu na Strahově 6 921 014 korun, jedná se pouze o odměnu provozovateli, náklady na provoz budou vyšší.

-red-

reklama bottom