reklama top
prahazijehudbou 728x90

Městská část Prahy 5 s Domem dětí a mládeže Praha 5 podepsala Memorandum o spolupráci. Cílem dokumentu je vznik a podpora Parlamentu dětí a mládeže Prahy 5. Ten bude tvořen mladými lidmi, kteří žijí nebo studují na Praze 5. Mezi hlavní náplň bude patřit nejen vyjadřování se k vybraným tématům zastupitelstva MČ Prahy 5 a případně i dalších orgánů, ale i pořádání kulturních, sportovních či charitativních akcí nebo participace na akcích konaných na území MČ Praha 5.

„Celé to začalo, když mi nebylo předchozí radou umožněno vystoupit na zastupitelstvu. Prý jsem byl moc mladý. Rozhodl jsem se kandidovat ve volbách a stal jsem se zastupitelem. V Parlamentu dětí a mládeže Prahy 5 bude mít možnost každý, kdo chce aktivně měnit věci kolem sebe. Jsem vlastně rád, že mě tehdy ke slovu nepustili,“ doplňuje Henryk Tietjen, člen Výboru pro otevřenou radnici a nejmladší zastupitel Prahy 5.

Parlament dětí a mládeže je apolitickou organizací. Městská část Prahy 5 se v rámci otevřené radnice bude snažit možnost komunikovat zejména žákům a studentům základních i středních škol a poskytovat bezplatně prostory pro zasedání Parlamentu dětí a mládeže. Hlavním cílem studentského parlamentu je zapojení mladých lidí do společnosti a zodpovědný přístup k demokracii a zároveň spolupráce na participativních projektech.

Založení Parlamentu dětí a mládeže jeí důležitý krok při otevírání radnice Prahy 5. Radnice počítá s tím, že by měl mít cca 30 zastupitelů a bude navázán na podobné aktivity v rámci města Prahy. Parlament dětí a mládeže Prahy 5 se mladým lidem otevírá jedinečná příležitost podílet se svými náměty a návrhy na práci radnice Městské části Praha 5.

-jah-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90