reklama top
prahazijehudbou 728x90

Virtuální realita i roboti jsou fenoménem. Jak ho poznat blíže? V Kongresáku byl otevřeno moderní vzdělávací centrum HW Lab pro studenty i pedagogy.

Moderní vzdělávací centrum HW Lab je jedinečné vzdělávací centrum, které přibližuje pedagogům a studentům technologie zcela novým způsobem. Naleznou zde například virtuální a rozšířenou realitu, robotiku, CNC stroje nebo 3D tiskárny. Sloužit bude hlavně pro základní a střední školy, do budoucna jsou plánovány i různé workshopy, jež pomohou kromě jiného profesnímu rozvoji učitelům.

V Česku nemá obdoby

Projekt HW Lab vznikl také díky expertům na moderní technologie a odborníkům na digitální inovace a vzdělávání. Podobné centrum nemá v českém prostředí obdoby, školy v něm naleznou nejnovější technologie, jako jsou rozšířená realita, robotika, 3D tiskárny nebo CNC stroje.

HW Lab může bezplatně využít každá pražská základní a střední škola přes registrační formulář na webových stránkách vzdělávacího centra.

„HW Lab je další pražské tzv. technologické hnízdo, které má sloužit vzdělávání žáků pražských škol. Vzdělávací program přispěje ve vedení žáků a studentů nejen k technice, ale hlavně ke společnému rozvíjení tvořivosti a podnikavosti. Sloužit bude především školám, které nemají takto vybavené učebny vlastní, výhledově chceme, aby kapacity HW Labu sloužily i volnočasovému rozvoji napříč věkovými skupinami,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast výzkumu a inovací Daniel Mazur.

Virtuální realita. Objevování budoucnosti

Návštěvníci se také naučí, jak efektivně využívat technologie a získají praktické dovednosti pro uplatnění na trhu práce. HW Lab není omezen jen na vzdělávání, studenti mají také možnost využívat tento prostor ve svém volném čase, aby pokračovali ve svém technologickém objevování. Cílem je mimo jiné přiblížit budoucí generaci technologie a digitální svět, který se každým rokem významně mění. Zvláště pro žáky základních škol to může být jedinečné místo, kde mohou získat první zkušenosti s moderní technikou a technologiemi.

„Otevření moderního vzdělávacího centra HW Lab je důležitým krokem ke zlepšení technologického vzdělávání. Toto jedinečné centrum poskytuje přístup k nejnovějším technologiím a věřím, že nová technologická centra budou našim žákům ze základních a středních škol, ale také i pedagogům, neocenitelným zdrojem vzdělávání a inspirace,“ popisuje Antonín Klecanda, radní pro oblast školství, sportu a volného času hl. m. Prahy.

VR, robotika, videomapping

HW Lab se nachází v Kongresovém centru Praha a jeho prostor je rozdělen na tři zóny. V první zóně je zázemí pro práci a odpočinek studentů, druhá zóna je zaměřena na moderní technologie, konkrétně zde lidé naleznou virtuální a rozšířenou realitu, robotiku nebo videomapping. Poslední je tzv. zóna vytváření – místo pro kreativní tvorbu studentů vybavené 3D tiskárnami, CNC stroji a jinými technologiemi na podporu polytechnického vzdělávání. V HW Labu je mimo jiné k dispozici recyklační sada pro odpad z 3D tisku.

Vybavení HW Labu bylo pořízeno v celkové hodnotě 6 500 505 Kč bez DPH, z toho 2 632 972 Kč bylo financováno z Evropské unie, 2 369 675 Kč ze státního rozpočtu a 1 497 857 Kč z rozpočtu města. Rekonstrukce a s ní spojené veškeré úkony (projektová dokumentace apod.) si vyžádaly 6,6 milionu Kč bez DPH a byly hrazeny z rozpočtu města.

S novými technologiemi přichází také negativní jev – netolismus. O tom jsme psali v článku S moderními technologiemi přicházejí virtuální drogy. Třeba netolismus. Tématu se věnuje také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který v minulosti otevřel volně veřejnosti svůj on-line kurz „Bezpečně v kyber!“. Zaměřuje se na kybernetickou bezpečnost a rizikové jevy v kyberprostoru.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90