reklama top
prahazijehudbou 728x90

Praha schválila nová pravidla pro plakátovací plochy. Dostanou novou podobu. Město tak jde proti vizuálnímu smogu, kterého je na jeho území poměrně dost. Jako reklamu některé firmy používají svoje auta.
 

Město i nadále pokračuje proti ilegálním výlepům reklam. Magistrátní rada schválila nová pravidla pro plakátovací plochy na nemovitostech ve vlastnictví města.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy dostal za úkol vytipovat vhodná místa na umístění reklamních sloupů a zajistí zpracování jejich designu a odbor majetku pražského magistrátu připraví soutěž na nové provozovatele.

Proti vizuálnímu smogu
Pravidla pomohou zredukovat vizuální, reklamní i světelný smog, například zákazem podsvětlení a nasvětlení, definováním rozumných rozměrů plakátovacích sloupů, sjednocením jejich designu a zavedením minimální vzdálenosti mezi nimi. Zákazem umístění reklamních sloupů v průchozích koridorech, v rozhledových úhlech u křižovatek a přechodů pro chodce se zase zvýší prostupnost a bezpečnost veřejného prostoru.

Starý sloup pro trolejbusy v Ostrovského ulici na Smíchově. Ten využívá místní provozovatel jógy jako svou plakátovací plochu. FOTO: prahazdarma.cz

„S novými pravidly přestane Prahu obtěžovat nadměrný reklamní smog. Jedná se o spoustu dílčích omezení. V jednom z nejkrásnějších měst na světě nebyla reklama doposud řádně regulována a jsme rádi, že se postupně situace mění. Zavádíme jednotná pravidla, která budou platit pro všechny a zároveň s Institutem plánování a rozvoje Prahy nyní hledáme jednotný design plakátovacích sloupů,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

„Až budeme mít design plakátovacího sloupu, vytipovaná místa pro jejich umístění a podklady pro soutěž na jejich provozovatele v souladu s novými pravidly, předložím radě výpověď stávajících nájemních smluv na umístění reklamních sloupů. Všechny reklamní společnosti tak dostanou stejnou příležitost ucházet se o podnikání v tomto segmentu,“ shrnuje radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Maximálně metr
Reklamní sloupy budou mít podle nových pravidel maximální průměr 1 metr a maximální výšku 2,52 metru. Nebudou moci být umístěny na mostech, v průchozích koridorech nebo překážet výhledu na významné kulturní památky, a minimální vzdálenost mezi jednotlivými sloupy bude 150 metrů. Plakátovací panely bude možné umístit pouze na slepých štítových stěnách nebo na fasádách, které jsou v přízemí bez oken. Sloupy ani panely nebudou moci být podsvětlené nebo nasvětlené a sloužit budou pouze pro maloformátovou nízkonákladovou reklamu o maximálním formátu „A0”.

Dle přehledu z roku 2021 se na území Pražské památkové rezervace a pražských památkových zón vyskytovalo celkem 151 zařízení (z toho 36 plakátovacích panelů a 115 plakátovacích rondelů). Na majetku hlavního města Prahy na území Pražské památkové rezervace a pražských památkových zón se vyskytovalo cca 80 plakátovacích ploch (zejména plakátovacích rondelů). Od té doby nicméně došlo k významnému úbytku reklamních panelů společnosti JCDecaux v souvislosti s exitem dlouhodobé smlouvy na městský mobiliář.

Nová pravidla by se měla vztahovat i na sloupy, které jsou historickým pozůstatkem. Třeba i sloupu v Ostrovského ulici na Smíchově. Tam dodnes stojí starý sloup, který byl součástí trolejbusové tratě k Walterovým továrnám. Více o pražských trolejbusových tratích třeba na Wikipedii.

-an-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90