reklama top

Radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti Adam Zábranský na téma reklamy ve veřejném prostoru a k plánům vedení města v této oblasti opět potvrdil, že jednou z priorit města je kultivace veřejného prostoru a boj s nelegální reklamou.

„Vždy, když město přistoupí k dalším konkrétním krokům v oblasti regulace reklamy, objeví se masivní pošpiňovací kampaň vůči vedení města. Poprvé jsme toho byli svědky v období vlády primátora Hudečka. Podobně se tomu děje i teď. Byl bych rád, kdyby v provozování reklamy na území Prahy především nebyl obcházen zákon, což se bohužel nyní děje,“ vysvětlil radní hl. m. Prahy Adam Zábranský.

Už žádné další smlouvy
Podle něj o minulého volebního období Praha už neprodlužuje končící a neuzavírá nové nájemní smlouvy na pronájem pozemků za účelem umístění billboardů. Snaží se také odstraňovat nelegální billboardy, a to i soudní cestou. Připravuje novelu tři roky starého nařízení o regulaci reklamy velkoformátových reklamních plachet. Od srpna dochází k odstraňování reklamního mobiliáře JCDecaux z území Pražské památkové rezervace.

Kvůli tomuto nařízení o regulaci reklamy z roku 2020 vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) řízení vůči Praze na základě podnětu od provozovatelů reklamních plachet. Nařízení totiž nově rozšířilo území, kde jsou zakázané plachty na domech bez stavebního povolení. Chystaná novelizace by v ideálním případě měla vést k zastavení řízení ÚOHS vůči Praze.

Chystané změny se dotknou také Pražské památkové rezervace (PPR) v centru města. Technologie hl. m. Prahy mimo jiné dokončuje jednání se společností JCDecaux o odkupu přístřešků na zastávkách hromadné dopravy.

Desítky billboardů. Kolik z toho má Praha? Necelý milion ročně
„JCDecaux po Praze chce, aby spolu s nimi odkoupila i reklamní mobiliář, ten však už měl být dávno odstraněný. Na záměru reklamní mobiliář redukovat se ale nic nemění. Chtěl bych také vypovědět nájemní smlouvu na pronájem 25 pozemků v centru Prahy, kde jsou umístěné velké reklamní tubusy společnosti BigBoard. Praha má z celé nájemní smlouvy příjem pouhých 900 tisíc korun ročně,“ doplnil Zábranský. Přitom je regulérní se domnívat, že provozovatelé reklam mají z pronájmů obrovské zisky a to není k městu příliš férové. Pro představu se můžete podívat na ceny, která jedna z firem nabízí. Obyčejnou reklamní plochu na nádraží za skoro 4000 bez daně za 14 dní. Právě těchto ploch je 1500. A to počítáme skutečně jen ty malé. Do počítání příjmů třeba z digi LED ploch nebo tradičních billboardů, které jsou třeba na domech, se ani nepouštíme.

Změny se chystají také v případě tzv. ploch izolační zeleně. Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl o tom, že umístění reklamních zařízení do izolační zeleně je nelegální a tato zařízení by tedy měla být odstraněna. Město se judikaturou NSS plánuje řídit, proto je nyní připravován materiál do Rady hl. m. Prahy na výpovědi nájemních smluv. O materiálu bude pražská rada rozhodovat v horizontu měsíců.

Na základě zadání koaliční pracovní skupiny v minulém volebním období Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravil Pravidla pro umísťování plakátovacích ploch na území PPR a pražských památkových zón. Cílem je v této oblasti především redukce ilegálních výlepů a omezení reklamního smogu v historicky cenných částech města. Záměrem je schválit tato nová pravidla a následně vytipovat lokality na umístění legálních plakátovacích ploch v souladu s pravidly, vypovědět stávající smlouvy a vysoutěžit nové provozovatele. „Vylučuji, že by tato nová pravidla byla připravována tak, aby byla psaná na míru pouze jednomu provozovateli. Konkrétní změny a úpravy budeme ještě pečlivě diskutovat tak, abychom především sjednotili vizuální pojetí těchto plakátovacích ploch. Navíc většinu těchto ploch mají ve správě městské části, a ne magistrát, a slouží spíše pro prezentaci kulturních akcí,“ dodal radní Adam Zábranský.

-red-

reklama bottom