reklama top

O rozprodávání majetku je Praha 8 známá. Podle kritiků se dopouští pochybných prodejů domů. Naposledy se pokusila podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského za nevýhodných podmínek prodat dům v ulici Vosmíkových. Podobný osud čekal dům v ulici Na Dlážděnce. Praha 8 stihla prodat jeho zahradu. Do hry ale vstoupil magistrát, který objekt vlastní a Praha 8 ho měla ve svěřené správě.

V Praze 8 začíná rekonstrukce domu v ulici Na Dlážděnce. Vznikne tu nová pobytová služba pro lidi s nutností speciální péče i chráněné byty. Tento projekt je dalším krokem hlavního města na cestě k vytvoření kvalitních a dostupných sociálních služeb na území Prahy a ukončení přesunů Pražanů se zdravotním znevýhodněním do zařízení vzdálených od jejich blízkých. Rekonstrukce bude stát necelých 27 milionů korun včetně DPH a měla by trvat přibližně půl roku.

Praha už nebude jako za komunistů vozit postižené lidi do pohraničí
„Hlavní město dlouhodobě trpí nedostatkem služeb pro zdravotně znevýhodněné Pražany, které roky vyváželo do ústavů zřízených komunisty v pohraničí, daleko od jejich příbuzných a přátel. Dospělé a bohužel i děti s chováním náročným na péči metropole nechávala léta žít v psychiatrických léčebnách. Od svého nástupu do funkce proto s úřadem a poskytovateli posilujeme kapacitu služeb, aby tito Pražané mohli zůstat v rodném městě a nekončili ve velkých zařízeních daleko od Prahy,“ uvádí Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky.

Pro zdravotně postižené vzniknou byty
V přízemních prostorách domu je v plánu zřízení bytu pro čtyři osoby s těžšími formami autismu tak, aby měl každý z nich svůj pokoj a dostatečné soukromí. Tuto sociální službu, která bude začleněna do sítě sociálních služeb hlavního města, by měla provozovat organizace Ruka pro život. V dalších patrech vznikne chráněné a samostatné bydlení lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří nepotřebují nepřetržitou péči.

„Jako rodiče těžce postiženého syna si velmi vážíme iniciativy pražského magistrátu zřídit pobytovou sociální službu pro klienty náročné na péči. V minulosti jsme oslovili nespočet poskytovatelů sociálních služeb, přičemž velká část z nich našeho syna odmítla. Uspěli jsme pouze v jednom případě, syn se však nedokázal dostatečně adaptovat na zavedený režim, který byl v zařízení nastaven. V tomto směru si velmi ceníme snahy hlavního města vytvořit sociální službu modelovanou na míru s ohledem na vysoce specifické potřeby klientů, jako je náš syn,“ říká Hana Masopustová, která má dlouhodobý zájem o podobnou službu.

Část zahrady zachráněna, zbytek je už v rukách developera
Bytový dům je umístěn v rezidenční části Prahy 8 a patří k němu zahrada, kterou čeká postupná revitalizace tak, aby byla plně bezbariérová a noví nájemníci tu mohli příjemně trávit čas. „Jsme rádi, že můžeme být u tvorby nových komunitních sociální služeb. Tato služba je vstupenkou do péče 21. století, bude zaměřena na lidi, jejich skutečné potřeby, preferenci a vůli. To vše v důstojném prostředí,“ popisuje Martin Kahánek, pověřený řízením Domova sociálních služeb Vlašská. Je na místě připomenout, že původně měla zahrada 1400 metrů čtverečních, 620 metrů se podařilo Praze 8 prodat developerovi.

Budova Na Dlážděnce sloužila v minulosti jako dům sociálních služeb, od roku 2016 byla prázdná a chátrala. Městská část ji chtěla prodat, to se ale podařilo zvrátit. Dům byl v roce 2020 městskou částí předán zpět do správy hlavního města a svěřen příspěvkové organizaci Domov sociálních služeb Vlašská, která zde ve spolupráci s městem připravila projekt celkové rekonstrukce. Práce by měly stát 26,9 milionů korun včetně DPH, hotovo by mohlo být už letos na podzim. Současně s tím začala příprava provozu služeb, které by v nových prostorách měly začít fungovat od začátku roku 2023.

-an-

reklama bottom