reklama top
prahazijehudbou 728x90

V uplynulých měsících Praha podnikla několik kroků k urychlení dokončení procesu kultivace restauračních zahrádek v centru města. Provozovatele, kteří porušují nově stanovená pravidla nebo se skrze předem prohrané soudní spory snaží oddálit začátek jejich platnosti, čeká tvrdý postih.

Praha zahájila proces kultivace restauračních zahrádek ve svém centru už v roce 2021. Pražská rada totiž v květnu toho roku schválila koncepci umístění předzahrádek v nejexponovanějších lokalitách Prahy (Královská cesta a Hradební korzo, později doplněna o spodní část Václavského náměstí) a v červenci nový manuál, kterým se provozovatelé předzahrádek v památkově chráněných územích musí řídit. Vznikly tak nové podmínky pro umístění, podesty, ohrazení, zastínění, vybavení a zimní provoz: vše v zájmu toho, aby předzahrádky veřejný prostor vhodně doplňovaly a zhodnocovaly, nikoli vytvářely překážky a vizuální smog. Psali jsme v článku Pódia, fólie a reklamy. Z centra zmizí nevzhledné zahrádky restaurací.

Bitva o každý centimetr
Byť od schválení nových pravidel uběhly dva roky, reálné změny v ulicích často zatím nejsou vidět. Někteří provozovatelé předzahrádek odmítli na nové smlouvy přistoupit, Praha jim proto vypověděla původní nájemní smlouvy – někteří provozovatelé se proti výpovědím brání u soudu a soudy stále trvají, jiní již soudy pravomocně prohráli, ale odmítají pozemek vyklidit, proto město podalo žalobu na vyklizení. Tyto předzahrádky tak dodnes vypadají stejně jako původně, ač už jsou dávno nelegální. Jiní provozovatelé sice formálně přistoupili na nové smlouvy s novými podmínkami, ale reálně nic nezměnili a porušují tak několik pravidel, k nimž se zavázali. Na oba tyto případy si oprávněně stěžují čestní provozovatelé předzahrádek, kteří požadavky města vyslyšeli.

„Rozhodli jsme se kultivaci předzahrádek v centru Prahy významně urychlit. Provozovatelům, kteří se s Prahou soudí jen kvůli tomu, aby oddálili náběh nových pravidel, jsem oznámil, že pokud do konce září nestáhnou žaloby a nedají své předzahrádky do souladu s novými požadavky, nemohou od nás očekávat, že po ukončení sporu s nimi budeme uzavírat nové smlouvy. Pokud se tedy rychle neumravní, předzahrádku jim časem vyklidíme a přestanou mít možnost ji dále provozovat. Věřím, že je tento náš nový přístup dostatečně namotivuje k tomu, aby spory s Prahou ukončili,“ shrnuje způsob řešení jednoho z problémů pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Odbor majetku zároveň začal provádět kontroly dodržování pravidel vyplývajících z nových smluv. V první vlně bylo zkontrolováno 134 předzahrádek v nejexponovanějších lokalitách, bylo nalezeno téměř 200 pochybení včetně přesáhnutí výměry předzahrádky (v 18 případech). Nejčastěji se jednalo o porušení zákazů kabelů (35krát), zakázané prvky mobiliáře (např. skříňky, chladící boxy, pokladny; 23krát), nesklízení mobiliáře po 22:00 (což je vyžadováno v některých lokalitách, jinde za to mají provozovatelé slevu na nájmu; 19krát) a nezajištění průchodu o šířce minimálně 180 cm (17krát). U 46 provozovatelů nebylo nalezeno žádné pochybení.

Vysoké pokuty. Jedno pochybení za 10 tisíc denně
„Budeme důsledně vymáhat dodržování pravidel, ke kterým se provozovatelé předzahrádek smluvně zavázali. Při první kontrole jsme byli vstřícní a dáváme jim šanci na nápravu bez sankce, když ale k nápravě nedojde a další kontrola opět zjistí pochybení, budeme uplatňovat nárok na vysoké smluvní pokuty. Trváme na tom, že pravidla mají platit pro všechny. Jedno z nejzávažnějších pochybení je překročení zasmluvněné výměry předzahrádky, protože kvůli tomu unikají peníze nejen Praze za nájem, ale i městské části za místní poplatky, a provozovatel tak zneužívá neoprávněnou výhodu oproti své konkurenci. Pokud toto porušení objevíme vícekrát, budeme muset přistoupit k výpovědi nájemní smlouvy. S nečestnými podnikateli spolupracovat nechceme,“ říká k započatým kontrolám předzahrádek Adam Zábranský.

Podle informací magistrátu by například pokuta u jednoho pochybení mohla dosáhnout 10 tisíc za den.

Tím ale práce na kultivaci předzahrádek nekončí. „Před námi je ještě schvalování několika vizualizací předzahrádek na Staroměstském, Malém a Václavském náměstí, kde pečlivě dbáme na vizuální kvalitu a snažíme se dosáhnout toho, aby každá zahrádka nevypadala úplně jinak. Zároveň v některých případech po diskusi s provozovateli a v komisi upravíme Koncepci umístění předzahrádek tak, aby dávala větší smysl. Také pracujeme na transparentních a spravedlivých pravidlech pro rozvržení plochy určené pro předzahrádky mezi jednotlivé provozovatele v případě, kdy je více zájemců na málo místa. Dnes je často veřejný prostor někým okupován na základě jakéhosi zvykového práva, což považuji za absolutně nevhodné,“ uzavírá radní Zábranský.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90