reklama top

Historická část Prahy bude kultivovanější. Končí barevné plachty a slunečníky, gastropodnikatelé, kteří otevřou svoje toalety lidem z ulice, dostanou slevu na nájemném.

Město je zase o kousek blíž k tomu, aby se dotáhla na úroveň moderních metropolí. Pražská rada schválila uzavření celkem 109 nájemních smluv na umístění restauračních předzahrádek. Podle nových pravidel schválených pro památkově chráněná území metropole v roce 2022 budou nájemní smlouvy platit na dobu určitou v délce trvání tři roky s automatickým prodloužením platnosti na dobu neurčitou. Cílem tohoto kroku je pokračovat v odstraňování vizuálního smogu a v celkové kultivaci historického centra.

Praha svým nynějším rozhodnutím navazuje na usnesení z loňského roku, kdy byl schválen nový vzor nájemní smlouvy týkající se umístění restauračních zahrádek a dalších objektů ve veřejném prostoru, tak aby byly v souladu s Pravidly provedení restauračních zahrádek v památkově chráněných územích města.

„Těší mě, že i v tomto volebním období můžeme pokračovat v zaběhnutém trendu odstraňování vizuálního smogu a tolik potřebné kultivaci historického centra města, což nepochybně patří k utváření města budoucnosti. Změna od původních nešetrných přístupů byla nastartovaná především díky vzniku Manuálu pro kultivovanou Prahu, který se restauračním zahrádkám podrobně věnuje. Ten vešel v platnost už na začátku dubna minulého roku. Nastavená cena nájemného je nyní výhodná nejen pro město. Po splnění předem daných podmínek se vyplatí i samotným nájemcům,“ říká Adam Zábranský, radní pro majetek, transparentnost a legislativu.

Nový Manuál pro kultivovanou Prahu například stanovuje, že restaurační předzahrádky v památkově chráněných územích metropole nesmí mít masivní pevné podesty nebo okolní zábrany vyšší než 140 centimetrů, které však mají povinnost být průhledné. Slunečníky také nesmí být vícebarevné a s výrazným logem, barevné ladění by pak mělo být v tlumených přírodních odstínech nebo pastelových barvách.

Magistrát nyní zpracoval návrhy nových nájemních smluv na pronájem částí pozemků za účelem umístění a provozování restauračních předzahrádek, které jsou v souladu s těmito pravidly. Celkem 109 nájemních smluv mezi hl. m. Prahou a provozovateli předzahrádek bude uzavřeno na dobu určitou 3 roky s automatickým prodloužením platnosti na dobu neurčitou.

Nájemné je současně stanoveno minimálně ve výši místního poplatku mimo zábory pro kulturní, sportovní a charitativní akce, s výjimkou lokality Staroměstské náměstí, kde platí nájemné ve výši minimálně 50 Kč za metr čtvereční denně, a oblasti zahrnující Václavské náměstí a ulice Na Příkopě, Celetná, 28. října a Na Můstku, kde je cena nájemného minimálně 35 Kč za metr čtvereční denně. 

Zároveň však platí, že nájemné bude sníženo o 50 % pro provoz v zimním období, tedy od listopadu do března kalendářního roku, a stejně tak bude cena nájemného snížena o 5 Kč za metr čtvereční denně, pokud bude veřejnosti celoročně umožněno využít bezplatně WC a podnik bude viditelně označen samolepkou. Naopak se nájemné zvýší o 20 % pro provoz zahrádky po 22:00 hodin a o 10 %, pokud se vybavení zahrádky nesklízí z pozemku po ukončení provozu.

-red-

reklama bottom