reklama top
prahazijehudbou 728x90

Polovinu nákladů na výstavbu metra D může pokrýt úvěr od Evropské investiční banky. Náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek se svým týmem vyjednal výhodné podmínky. 

Úvěrový výbor Evropské investiční banky schválil Praze úvěrový rámec na výstavbu prvního úseku linky metra D. Úvěr až do výše 23 miliard korun banka nabídla za velmi výhodných podmínek. Záměr hlavního města na přijetí úvěru projedná na zasedání Rada hl. m. Prahy a následně ho budou schvalovat pražští zastupitelé.

Úvěr v objemu 23 miliard korun pokrývá téměř polovinu celkových nákladů na výstavbu úseku metra D od stanice metra Pankrác do stanice Nové Dvory. Praha jej bude moci čerpat postupně v průběhu výstavby, odložit splátky až o 8 let a jistinu splácet až po dobu 40 let. Za výhodu lze považovat, že úvěr bude poskytnut bez nutnosti zajištění. Praha bude mít možnost čerpání úvěru v korunách nebo eurech, přičemž čerpání v eurech umožňuje velmi nízké úroky pod 2 % p. a.

Schválení úvěrového rámce předcházelo mnoho měsíců příprav a intenzivních jednání mezi pražským magistrátem, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Evropskou investiční bankou (EIB). Projekt nové linky pražského metra zaujal odborníky EIB i proto, že je v souladu se schváleným Klimatickým plánem hl. m. Prahy a přispívá tak ke zlepšení kvality životního prostředí. Pozitivně hodnotili i dopad výstavby metra na rozvoj města. Banka také přihlédla k výbornému stavu městských financí a nejnižšímu zadlužení za posledních 20 let, kterého město dosáhlo v letošním roce.

„Hlavní město po dlouhých letech opět získalo výhodný úvěr od banky, která má za úkol podporovat v Evropské unii významné rozvojové projekty. Nastavení úvěru umožní rozložit náklady v čase a neomezit ostatní investiční aktivity a údržbu města, tak jako se to historicky stalo například u výstavby tunelu Blanka. Nadále ale apeluji na stát, aby se na klíčových stavbách s celostátním významem, začal podílet. Není možné, aby Praha ze svého rozpočtu financovala například souběžně výstavbu Městského okruhu, další linky metra a také budovy filharmonie,“ dodává náměstek primátora pro rozpočet a finance Pavel Vyhnánek.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90