reklama top
prahazijehudbou 728x90

Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má vlastní dispečink v holešovické centrálu od léta roku 2018, dokáže díky technologiím, reagovat poměrně pružně. Tento týden vyřešili 100 tisící poruchu.

Firma, která má na starosti pro město důležité prvky jako jsou semafory nebo veřejné osvětlení slaví. Za dobu, co funguje vyřešila jubilejní 100 tisícovou poruchu. Prvenství v počtu nahlášených poruch si přitom stále drží veřejné osvětlení. „Nejčastěji nám poruchy oznamuje široká veřejnost, jedná se zhruba o 60 až 70 procent případů. Lidé k tomu používají telefon, email a stále častěji i mobilní aplikaci Praha svítí. Přes tu nám dnes chodí až čtvrtina hlášení,“ vysvětlil člen představenstva THMP Libor Fiala, který je za dispečink odpovědný, a dodal, že vedle lidí posílají oznámení na dispečink například i příslušníci městské a státní policie. Ostatně s jejich operačními středisky dispečink THMP úzce spolupracuje již několik let.

Svým podílem na hlášení poruch přispívají i zaměstnanci THMP. „Naši kolegové z interního auditu pravidelně vyjíždějí do ulic a kontrolují, které lampy nesvítí. Na řadu případů nefungujících svítidel tak přijdou i naši technici při své každodenní práci. Poruchy už ale dnes dokáže odhalit i dispečer přímo ze svého počítače,“ doplnil Libor Fiala.

Monitoring zapínacích míst veřejného osvětlení přímo z holešovické centrály je totiž jednou z modernizací, kterou dispečerské pracoviště využívá. V průběhu roku 2021 vybavila společnost všechna zapínací místa veřejného osvětlení o prvky, které umožňují kompletní dálkovou komunikaci, monitorování, správu a jejich napojení do centrálního řídicího systému. „Díky zjištění poruch našimi dispečery v reálném čase jsme snížili počet hlášení od veřejnosti o 20 procent,“ dodal Karel Kala, vedoucí dispečerského pracoviště.

Jak rychle je závada vyřešena, záleží na stupni závažnosti. U nejzásadnějších poruch, které by mohly ohrozit zdraví nebo majetek Pražanů, musí servisní technici započít práce do 30 minut, u středně závažných do 24 hodin a u těch nejméně závažných do 5 dní.

Po čtyřech letech fungování se městská společnost Technologie hl. m. Prahy v současnosti stará o 136 970 stožárů veřejného osvětlení, 4 500 kamer integrovaných do Městského kamerového systému, 600 semaforů, 457 veřejných hodin, dále o nasvěcování 140 památek, o 57 věžních hodin, 28 měřičů úsekové a okamžité rychlosti, a dokonce také o fontánu na Václavském náměstí.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90