reklama top
prahazijehudbou 728x90

Město vyčlenilo velké peníze na velké opravy. Týká se to veřejného osvětlení. O jejich provoz se stará městská firma Technologie hlavního města Prahy.
 

Rada hlavního města schválila novou smlouvu o dílo na zajištění obnovy veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města se společností Technologie hl. m. Prahy, a.s. (THMP). Smlouva je na dobu určitou, a to do 31. prosince 2024.

Opravy budou stát až 300 milionů

Stožáry, kabely, věžní hodiny

Mezi konkrétní činnosti, ve kterých bude THMP pokračovat, patří obnova svítidel, stožárů, kabelů, zapínacích míst, slavnostního osvětlení, technologie plynového osvětlení a obnova veřejných a věžních hodin. Dílčí ceny za jednotlivé oblasti obnovy jsou stanoveny orientačně, přičemž budou vyčleněny finanční prostředky v maximální výši pevného finančního rámce ve výši 278 300 000 korun, včetně DPH. Konkrétní výše finančního plnění bude vždy stanovena v návaznosti na výběr poddodavatele.

Vedle pevného finančního rámce je stanoven opční finanční rámec k realizaci projektů obnovy a modernizace ze strany zhotovitele v roce 2024 ve výši 33 715 000 korun, včetně DPH.

Mají zkušenosti, Praha firmě věří

Jde i o bezpečnost lidí

„Tento krok umožní obnovování svítidel, stožárů, kabelů, zapínacích míst, slavnostního osvětlení, ale i třeba obnovu technologií plynových luceren nebo opravu veřejných a věžních hodin,“ uvedl radní pro infrastrukturu Michal Hroza.

Společnost THMP má dlouhodobé zkušenosti se správou, provozem a údržbou zařízení veřejného osvětlení na území hlavního města. Díky této smlouvě bude možné zajistit plynulé a efektivní fungování veřejného osvětlení v Praze, což přispěje k vyšší bezpečnosti a komfortu Pražanů.

V listopadu 2022 jsme psali o tom, proč lampy svítí jako na přistávací dráze letiště. Firma THMP na toto téma, které se v Praze také řeší, odpověděla s tím, že nejvíce svítí developerské projekty, administrativních budov, reklamních poutačů, benzinových pump nebo třeba parkovacích domů. A tam zasáhnout nemůže.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90