reklama top

Dnes je poslední den, kdy je možné podávat připomínky ke změně územního plánu k lokalitě Bubny-Zátory. „Lhůtu na připomínkování jsme prodloužili přibližně o 3 týdny, díky čemuž měla veřejnost o mnoho víc času připravit si relevantní připomínky a zároveň vše řádně nastudovat. Každá lhůta ale jednou končí,“ říká náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Momentálně nevyužité území brownfieldu v Holešovicích se v budoucnu stane domovem pro 25 tisíc obyvatel. Je to jeden z největších projektů nové městské čtvrti. Nejen jako přínos pro město do budoucna, ale zároveň jako velkou změnu pro stávající obyvatele. A proto se Praha rozhodla dát veřejnosti co nejvíce prostoru podílet se na rozvoji tohoto území.

V roce 2020 byla dokončena územní studii, která se stala podkladem pro změnu územního plánu. Více informací o tom, jak se můžete zapojit, najdete na webových stránkách IPRu.

Proti plánům se vymezuje organizace Arnika, která stejně jako v případě výstavby na Nákladovém nádraží Žižkov upozorňuje na nedostatek občanského vybavení, tedy škol, ordinací, parků nebo menších obchodů, ale také bytů například pro učitele, hasiče nebo zdravotníky. A naopak v obou případech brojí proti velkým komerčním plochám pro obří nákupní centra. To ale například radnice Prahy 7 odmítá.

V souvislosti s výstavbou bytů v Bubnech-Zátorách se chystá také modernizace železniční tratě, která tudy vede z Masarykova nádraží přes Dejvice, Veleslavín, Ruzyni, Hostivice, Jeneč do Kladna. Například mezi Bubny a Výstavištěm už Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele. Díky této stavbě začne zásadní přeměna Holešovic, které v místech dnešního bubenského nádraží propojí zcela nová čtvrť. Modernizace bude hotová do roku 2025 a stane se jedním z pilířů budoucího rozvoje celého území. Nejvýše přípustná nabídková cena zakázky je 3,8 miliardy korun.

Nejvýraznějším prvkem modernizované tratě bude nová železniční stanice Praha-Bubny, která vznikne za Negrelliho viaduktem a která bude propojena podzemním vestibulem se stanicí metra C Vltavská.

Vznikne nová čtvrť
„Vypsání výběrového řízení na zhotovitele je pro celou modernizaci tratě z Prahy do Kladna a na letiště důležitým milníkem. Spolu s kladenským úsekem jde o faktický začátek celé stavby a především o začátek proměny celých Holešovic. Staré nádraží dlouho rozdělovalo Holešovice na dvě nesourodé části, zatímco nová železnice bude naopak obě části přirozeně spojovat,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Podoba nádraží bude mít dvě různé fáze. V té první, kdy půjde o jedinou budovu v území, vznikne na její střeše travnatá odpočinková plocha, která umožní lidem výhled na město a měnící se Holešovice.

V druhé fázi vznikne spolu s výstavbou nové čtvrti přímo nad nádražím administrativní budova. V nádražních vestibulech potom bude řada komerčních prostor, které budou sloužit jak cestujícím, tak obyvatelům budoucí nové čtvrti Bubny-Zátory.

Právě nádraží bude spolu s novou budovou pražské filharmonie přirozeným centrem nové čtvrti. Zároveň půjde o jeden z klíčových prvků její dopravní obslužnosti.

Zastávka Praha-Výstaviště uleví dopravě
Modernizace železnice bude důležitá pro obě městské části – Prahu 7 a 6. Díky ní se právě okolí tratě začnou výrazně proměňovat. Na okraji parku Stromovka například vznikne železniční zastávka Praha-Výstaviště. Nevzhledný val ve Strojnické ulici zmizí, bude tam estakáda, pod níž budou obchody nebo kavárny. Důležitou roli hraje také pomoc dopravě. Ta obecně v Praze houstne a například v Holešovicích u Výstaviště je problém při různých akcích. Do budoucna by mohla být problematická i Vltavská, kde se plánuje výstavba nového koncertního sálu. I o proměnách Vltavské se hodně mluví. Praha plánuje, že celé prostranství uvede do původního stavu. Tedy zasype vyhloubené předmostí Hlávkova mostu, u stanice metra. Zaniknou tak známé propletené tunely.

-mag-

reklama bottom