reklama top
prahazijehudbou 728x90

Město nechalo vypracovat studii výstavby Povltavské promenády. Nyní je ulice Povltavská totiž frekventovanou dopravní spojkou, která vede z tunelu Blanka směrem do Libně. Ovšem až dojde k prodloužení Městského okruhu pomocí tunelů v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka, bude možné ji výrazně zklidnit. Studie, která bude dokončena v lednu příštího roku, proto bude prověřovat možnosti vzniku budoucí promenády a zeleného propojení s okolními parky.

„Povltavská promenáda je dlouhodobý projekt, který má za cíl zklidnit rušnou dopravní spojku a poskytnout lepší propojení parků a okolních míst pro chodce a cyklisty,” představuje projekt Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy. Takto velká změna může přijít, až bude dokončena výstavba tunelového propojení Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka. Vzhledem k tomu, že jedná o velký projekt, je vhodné s rámcovým plánem a přehledem začít již teď.

Povltavská promenáda – zelená páteř pro Karlín a Troju
„Povltavská do budoucna představuje zásadní propojení zeleně a rekreačních oblastí v Praze, což bude umožněno dostavbou Městského okruhu s tunelovou trasou. Je dobře, že si na plánech proměny rušné dopravní spojky v klidnou promenádu, začíná pracovat již nyní. Základem úspěchu je totiž včasná komunikace a projednání se všemi stranami,“ vysvětluje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj.

IPR proto zpracuje studii, která pojmenuje hlavní přínosy promenády, navrhne konkrétní řešení akční plán. Studie bude sloužit politikům a odborné i širší veřejnosti. Povltavská promenáda by měla v budoucnu fungovat jako zelená páteř, která propojí tři významné rekreační oblasti – budoucí Rohanský park (karlínský břeh Vltavy), rekreační oblast Rokytky a Trojskou kotlinu.

Jedná se tedy o významný projekt, který přispěje ke zvýšení kvality života v metropoli a zhodnotí obrovské prostředky vložené do stavby Městského okruhu. Návrh studie by měl být představen v letošním srpnu veřejnosti. Předpokládá se, že finální verze studie by měla být hotová v lednu příštího roku.

Řešte nejdřív nás! Tady jezdí deseti tisíce aut denně, kritizují postup města místní
Místní obyvatelé ale upozorňují na to, že by nejdříve měl být řešen problém s obrovským provozem ulice V Holešovičkách. Právě sem, od Mostu Barikádníků směrem k Bulovce, jedou deseti tisíce aut denně. Přivádí je sem tunelový komplex Blanka.

„Z nové promenády na Povltavské bychom chtěli mít radost. Opravdu. Ale nejde to. Pro nás obyvatele Holešoviček je těžko pochopitelné, že Praha.eu bude investovat desítky milionů do zatunelování dopravy na místě, které je v zásadě neobydlené, aby se z něho vytvořila rekreační oáza zeleně. Ale pohnout se zatunelováním ulice V Holešovičkách o pár metrů dál, která je postižena dopravou mnohonásobně víc než Povltavská, se pro magistrát jeví pořád jako nepřekročitelný problém a nikam se bohužel v tomto směru zatím neposouváme. Přestože zde žijí tisíce lidí a každý den je zde porušován zákon ve formě překračování imisních a hlukových limitů,“ reaguje FB stránka Holešovičky pro lidi. V prosinci se radnice Prahy 8 zahloubením ulice V Holešovičkách zabývala, dokument by teď měl posuzovat magistrát.

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90