reklama top
prahazijehudbou 728x90

Odnaučit děti plýtvat potravinami a zlepšit jejich vědomosti o spotřebě jídla si klade za cíl nový vzdělávací projekt Smart Food. Nabídne základním školám nová interaktivní výuková média a vzdělávací videa, která budou žákům a učitelům dostupná na platformě Futurebooks, první svého druhu v Česku i Evropské unii.

Praha nechce v následujících letech zaspat a brzy začne výrazněji podporovat povědomí o cirkulární ekonomice. Chce být příkladem v souvislosti se snižováním ekologické, uhlíkové stopy a k oběhovému hospodářství. A téma omezení plýtvání jídlem je jedním z cílů cirkulární strategie.

„Město čerstvě schválilo Strategii cirkulární ekonomiky neboli oběhového hospodářství, kde je i oblast nakládání s potravinami relativně novým a důležitým tématem. I cirkulární strategie ukázala, že až 45 procent globálních emisí CO2 se váže na produkci a spotřebu jídla, materiálů a výrobků, které každodenně užíváme. Předcházení plýtvání je jednou z našich priorit, vzdělávání mladé generace je tedy její nedílnou součástí,” říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček, který nad projektem Smart Food převzal záštitu. Praha finančně projekt Smart Food podpořila z Operačního programu Praha Pól růstu.

……..
INFOBOX:

  • – Až třetina vyrobených potravin v Evropě končí jako odpad, přitom při zajištění jídla podle Zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) vzniká přibližně třetina celosvětových emisí skleníkových plynů.
    – V Evropě navíc trpí více jak 50 procent evropské dospělé populace nadváhou. To jsou důvody, proč Evropa usiluje o změnu při nakládání s potravinami. Řada evropských měst jako Milán, Barcelona, Paříž či Londýn již řeší, jak předcházet plýtvání potravinami, a nyní se k nim přidává i Praha.
  • – Smart Food chce využít dostupné poznatky o plýtvání potravinami v českém prostředí, aby lépe přiblížil žákům specifika českých domácností. Zahrne všechny klíčové oblasti od nákupu, přes zpracování až ke skladování a konzumaci. Díky tomu vzniknou výukové materiály, které budou mít za cíl zvýšit informovanost o spotřebě jídla a šetření s ním nejen u pražských žáků základních škol, ale do budoucna i u žáků z celého Česka. To by mělo u dětí zásadně ovlivnit vzorce jejich chování a konečně i jejich rodin.
    – Ve vyspělých zemích včetně České republiky se na plýtvání jídlem podílejí až z poloviny finální spotřebitelé, ať už jde o domácnosti, restaurace nebo další stravovací zařízení. To, co člověk jí, tak zásadně ovlivňuje, jak společnost zachází s přírodními zdroji. Pokud by jedna čtyřčlenná domácnost méně plýtvala jídlem, ušetřila by podle odhadů až 40 tisíc korun ročně.

  • ……..

Interaktivní výuková média budou obsahovat kromě učebních textů a podpůrných multimédií, jako jsou fotografie, obrázky, animace a videa, také prvky, díky nimž udrží žáci svůj zájem o učivo. Publikace tak nebudou sloužit jen k pasivnímu přijímání informací, ale naopak budou žáky během výuky aktivně zapojovat do procesu vzdělávání pomocí her, úkolů, cvičení, interaktivních grafů či animací.

Projekt připravuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) a hlavním městem Prahou. Autoři zároveň chtějí otevřít veřejnou debatu, která by vedla k nižší spotřebě potravin v české společnosti.

-am-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90