reklama top
prahazijehudbou 728x90

Praha se zaměří na budoucnost veřejné vybavenosti. IPR pro město zpracuje prognózu vývoje obyvatelstva za účelem efektivnějšího plánování veřejné vybavenosti. Zejména jde o školy a školky, projekt se však zaměří i na zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportoviště nebo například domovy pro seniory.

„Dlouhou dobu město přistupovalo k budování občanské vybavenosti až poté, kdy začala chybět. Tento materiál je výkopem k novému, systematickému přístupu. Díky využití současných geografických a statistických softwarů, odborného přístupu a dobré spolupráci všech stran by měl vzniknout materiál na špičkové úrovni, který nám umožní připravovat projekty v předstihu dříve, než budou zoufale chybět,“ uvádí náměstek primátora Petr Hlaváček.

Klíčovou částí bude analýza vybavenosti mateřskými a základními školami
Jde o aktuální téma, které je ovlivněné růstem porodnosti v posledních letech a rezidenční výstavbou bez dostatečné vybavenosti. Výstupy budou sloužit jako podklad pro přípravu nové občanské a sportovní vybavenosti. Dále také jako podklad pro vyjednávání s developery ohledně jejich příspěvku na veřejnou vybavenost lokality, do které vstupují.

„Výstupy projektu budou sloužit především jako poklad pro zpracování Strategie rozvoje školství, zároveň jde o důležitý podklad pro odbory Magistrátu při řešení nároků městských částí na rozpočet města. Praha už dlouhodobě poukazuje na nedostatečné kapacity a potřebu budovat a dostatečně vybavovat školská zařízení. Obzvláště v této migrační době jsou tyto výstupy pro město zcela stěžejní,“ zdůrazňuje radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

Praha se zastavuje. Jak to bude vypadat v roce 2050?
Prognóza zmapuje předpokládané scénáře vývoje počtu obyvatel a veřejné vybavenosti pro území Prahy v podrobnosti jednotlivých městských částí a některých vybraných území, kde se předpokládá dynamický nárůst počtu obyvatel, tedy zejména brownfieldy a rozvojová území. Bude vycházet z nejnovějších dat ze Sčítání lidu, domů a bytů. Novinkou bude i zpřesněná modelace rozvojových oblastí Prahy, aby se dala vybavenost plánovat v předstihu. Prognózu zpracuje IPR.

„První částí bude demografická prognóza v intervalu pěti let do roku 2050 ve více variantách budoucího vývoje, do které vstupují data platného územního plánu a jeho změn, připravovaného Metropolitního plánu a záměrů na provedení změn v území. Varianty budoucího vývoje budou obsahovat realistickou, maximální, střední i nulovou migraci obyvatel. Druhou částí je analýza a prognóza veřejné vybavenosti, která analyzuje současný stav a budoucí potřeby vybraných typů veřejné vybavenosti,“ dodává ředitel IPR Ondřej Boháč.

Analýza a prognóza veřejné vybavenosti bude zpracována v těchto oblastech: školství (mateřské, základní a střední), zdravotnictví (praktičtí lékaři, polikliniky), sociální služby (domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem), kultura (kulturně komunitní centra, knihovny), rekreace (parky, dětská hřiště, veřejná sportoviště), sport (sportovní areály), obchod (potravinářské prodejny). S ohledem na zodpovědnost města v oblasti zajišťování infrastruktury veřejné vybavenosti je prioritou analýza stavu a potřeb regionálního školství. Prognóza bude dokončena ještě v tomto roce.

-jah-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90