reklama top
prahazijehudbou 728x90

Nové parky, řešení krize bydlení, hezčí ulice i náměstí. Nová výstava „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představuje veřejnosti do 30. června 2022 nově chystaný území plán Prahy – Metropolitní plán, který zpracovává Institut plánování a rozvoje (IPR). Návštěvníci se seznámí nejen se základními principy plánu, ale především s jeho upraveným návrhem, ke kterému přímo na místě mohou podat připomínku. Upravený Metropolitní plán, ve kterém jsou zapracovány připomínky od dotčených orgánů, městských částí i veřejnosti, je po čtyřech letech zveřejněn pro tzv. veřejné projednání, kdy se k němu může veřejnost opět vyjádřit, a to i nově skrze online aplikaci či Portál Pražana.

Návrh Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018 v rámci tzv. společného jednání, během něhož podávala veřejnost připomínky, ale svá stanoviska uplatnila zejména ministerstva a úřady. Teď jsou veškeré připomínky vyhodnoceny a zapracovány do aktualizované verze, která je do 30. června představena veřejnosti na výstavě „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Plán se tak dostává do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého proběhne i další kolo připomínkování.

Tady můžete posílat svoje připomínky metropolitniplan.praha.eu.

Praha plán potřebuje. Nesmí se rozpínat do krajů
„Metropolitní plán Praha nevyhnutelně potřebuje. Jednak proto, že provoz toho stávajícího je neuvěřitelně drahý, ale především pak proto, aby se Praha mohla zdravě a udržitelně rozvíjet a zároveň byly mnohem lépe chráněny stávající hodnoty města, například ochrana sídlištní zeleně, kterou plán oproti tomu stávajícímu konečně bude chránit, dále ochrana charakteru a jedinečnosti jednotlivých čtvrtí a lokalit či posílení nezastavitelnosti parků i návrh mnoha nových. Úplnou novinkou je pak regulace panoramat a ochrana horizontů či dokonce výšková regulace staveb na celém území Prahy, která Praze dosud chyběla,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj. Základní tezí nového územního plánu je pak nerozpínání do krajiny a stanovení jasné hranice města, zároveň také efektivnější využití brownfieldů a podpora dostupného bydlení. Oproti původní verzi Metropolitního plánu z roku 2018 jsme také mnohem více posílili ochranu veřejné vybavenosti.

Dostupnost bydlení, MHD nebo ochrana parků
Upravený Metropolitní plán otevírá nové cesty k řešení budoucnosti Prahy z pohledu dostupnosti bydlení, rozvoje infrastruktury nebo ochrany parků. Metropolitní plán bude možné připomínkovat on-line prostřednictvím Portálu Pražana. Na úrovni celé České republiky je to naprosto unikátní cesta, kterou se Praha vydává, i s ohledem na pohodlí a participaci občanů.

 „Podařilo se nám také vyjít vstříc požadavkům městských částí a spolků. Zcela nad rámec běžného postupu jsme zajistili prodloužení zákonem dané lhůty pro zveřejnění a připomínkování plánu na dvojnásobnou dobu,“ dodává Zdeněk Hřib, pražský primátor.

Přijďte, diskutujte, navrhujte!
Výstava probíhá v obou sálech CAMPu. V Černém sále se návštěvníci seznámí s pěti základními principy plánu. Přístup k tématům, jako je klimatická změna, dostupnost bydlení, veřejná prostranství nebo vybavenost města, je znázorněn pomocí podlahových projekcí. Panoramatická stěna prostřednictvím ručně malované animace rozhýbává Prahu tak, jak ji dnes známe.

V druhém, Bílém sále, je představen samotný návrh Metropolitního plánu v aktualizované verzi. Návštěvníci se zde mohou seznámit s dokumentací, klást konkrétní dotazy pořizovatelům i zpracovatelům plánu, případně přímo na místě podat k aktualizovanému návrhu připomínku. Tu bude možné podat také prostřednictvím online aplikace až do 30. června.

Budou Pražanům vysvětlovat
„Stávající územní plán je vyčerpaný, současný rozvoj Prahy probíhá prakticky jen v územích, kde již proběhla změna územního plánu. Pořizování územních změn je velice nákladný a složitý proces, potřeba nového územního plánu je zcela zásadní, aby se tak město mohlo soustředit na koordinování zástavby v klíčových územích a na pořizování podrobnějších územně-plánovacích dokumentací,“ dodává Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj.

Cílem celé výstavy a doprovodných aktivit je plán vysvětlit co nejširší veřejnosti. Návštěvníci CAMP tak mohou navštívit přednášky, které představují jednotlivé principy Metropolitního plánu, zajít na komentovanou procházku, kde budou vysvětleny dva fenomény plánu – zahrádkářské kolonie a sídliště či navštívit komentovanou prohlídku výstavy.

Kromě výstavy plánuje IPR spolu s hlavním městem i informační tour po městských částech, která odstartuje 9. května. Každý se tak může přijít zeptat na konkrétní dotaz i lokalitu v okolí svého bydliště. První lokalitou, kde bude umístěn již signifikantní bílý kontejner, je prostor za pražským Quadriem.

Kontejnery budou na dvanácti pražských lokalitách a nově také devíti obchodních centrech s infopointem. Veřejnost se může přijít zeptat na jakékoliv otázky k Metropolitnímu plánu v blízkosti svého bydliště.

Jak to bude probíhat dál?
Po veřejném projednání budou všechny podané připomínky vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Metropolitního plánu. Hlasy lidí se bude zabývat Odbor územního rozvoje MHMP. Následně mohou nastat dvě varianty – pokud nedojde k podstatným úpravám návrhu, bude Metropolitní plán v upravené podobě předložen Radě hlavního města a Zastupitelstvu ke schválení, a to v průběhu roku 2023. Pokud by byl však návrh výrazně měněn, bude se opakovat veřejné projednání a občané dostanou opět možnost se k návrhu vyjádřit, avšak pouze k jeho měněným částem.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90