reklama top
prahazijehudbou 728x90

Službu Agentury Evropské unie pro Kosmický program využívají stamiliony Evropanů. Za několik let se přesune jejich sídlo z Holešovic do Libně.

Nevyužívanou, zdevastovanou budovu na Palmovce obsadí důležitý úřad, která Evropanům přináší důležité informace z vesmíru. Novým sídlem Agentury Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) projekt Nová Palmovka. EUSPA rozšiřuje v České republice svou působnost a potřebuje získat nové prostory. Vláda a EUSPA podepsaly společné memorandum o podpoře stěhování agentury do nové libeňské budovy. Při podpisu české vlády a EUSPA byly též představeny architektonické vizualizace podoby vnějšku a vnitřku budovy. Hotovo má být v roce 2025.

„Aplikace systémů družicové navigace, telekomunikace a pozorování Země využívají stamiliony Evropanů každý den. Kromě využití v dopravě je tu i zemědělství, energetika či nakládání s přírodními zdroji. EUSPA tak nabízí České republice, našim firmám, výzkumným pracovištím i běžným občanům obrovské příležitosti. Proto jsem rád, že agentura posiluje svoji přítomnost v České republice a právě
podepsané memorandum je toho důkazem,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka, který za kosmické aktivity v ČR odpovídá.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury, který dohodu o novém sídle spolupodepisoval, je činnost EUSPA pro Česko důležitá také s ohledem na finance. S novým sídlem budovy se Praha stane prestižním mezinárodním vědeckým centrem evropských kosmických programů s nezanedbatelným ekonomickým významem pro českou ekonomiku. Celkový budoucí přínos pro HDP České republiky do roku 2027 je odhadován na 9 miliard korun s každoročním přínosem 600 milionů korun.

Nové sídlo EUSPA bude stejně jako celý kosmický program EU velkou rovněž příležitostí pro rozvoj evropského technologického průmyslu a tím i pro české technologické firmy, které mají v této oblasti obrovský potenciál. V důsledku rozšíření působnosti EUSPA také postupně zvyšuje počet svých zaměstnanců, externích odborníků a konzultantů pracujících pro agenturu, a to přibližně na 550 v roce 2027.

Celkové přínosy z umístění sídla EUSPA v Praze lze za období 2012 – 2027 odhadovat až na 363 milionů EUR. “Za posledních 10 let v Praze agentura roste, rozšiřuje svoji působnost a celkově posiluje. Česká republika jako hostitelská země na tento vývoj náležitě reaguje a její podpora je pro nás velkou motivací. Nová budova a datové centrum nám poskytnou nové příležitosti k dalšímu rozvoji implementace
Kosmického programu EU“, doplnil výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da Costa.

Investice Evropské unie do kosmických aktivit se navyšují, což je patrné i z nově schváleného programu bezpečné satelitní komunikace IRIS2, který byl dojednán během českého předsednictví v Radě EU. V tomto programu bude hrát významnou roli i EUSPA. Očekává se, že se tak dále zvýší počet kosmických expertů působících v Praze.

O Agentuře Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA)
Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) nabízí bezpečné a zabezpečené služby evropské družicové navigace, podporuje komerční využití dat a služeb programů Galileo, EGNOS a Copernicus, koordinuje program EU pro družicovou komunikaci v rámci státní správy (GOVSATCOM) a od roku 2023 bude působit jako kontaktní místo programu pro pozorování a sledování vesmíru (SST).
Agentura EUSPA je zodpovědná za bezpečnostní akreditaci všech složek Kosmického programu EU.

Prostřednictvím podpory vývoje inovativního a konkurenceschopného kosmického odvětví a díky spolupráci s celou komunitou EU v této oblasti agentura EUSPA přispívá k Zelené dohodě pro Evropu a digitální transformaci i bezpečnosti Unie a jejích občanů a současně posiluje autonomii a odolnost EU.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90