reklama top
prahazijehudbou 728x90

Hlavní město dále rozvíjí systém nakládání s komunálními odpady. Po úspěšném zavedení celoplošného sběru rostlinného bioodpadu se nyní zaměřuje na bioodpady s podílem i živočišné složky – tzv. gastroodpady. Po pilotním projektu sběru tohoto typu odpadu v podobě kuchyňských zbytků rostlinného i živočišného původu z domácností nyní Praha přichází se zavedením svozu gastroodpadu ze školních jídelen. Zapojit se mohou i soukromé subjekty, zejména jídelny a restaurace.

Podíl biologicky rozložitelného odpadu, který lze dále po vytřídění využít, je v našem směsném odpadu vysoký, tvoří 30 až 40 procent. Projekt, který Praha před několika týdny rozjela, je tak dalším kouskem do mozaiky, která směřuje k cíli sbírat tento druh odpadu na celém území města a využívat jej k produkci čisté energie a bioplynu. Jde tak o další krok na cestě ke snižování emisí CO2 a naplňování Klimatického plánu hlavního města Prahy. Do systému se mohou zapojit školy, restaurace nebo jídelny. Mohou se tak zapojit do potřebné cirkulární ekonomiky.

Projekt svozu gastroodpadu ze školních jídelen byl zahájen v loňském září ve 28 školách, jejichž zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy. Tyto školy jsou zároveň provozovateli školních jídelen. Nejprve se uskutečnila administrativní část projektu, kdy školy uzavřely s městem smlouvy k zajištění bezplatného pravidelného svozu gastroodpadu a zároveň byly rozvezeny sběrné nádoby na gastroodpad o objemu 120 a 30 litrů. Od loňského října pak odstartoval samotný pravidelný svoz. Je organizován v různých frekvencích od 2x týdně až po 5x týdně podle velikosti stravovacího zařízení, a to výměnným způsobem, takže škola pokaždé obdrží čistou nádobu. Tím jsou zajištěny veškeré hygienické standardy. Všechen svezený gastroodpad se využívá v bioplynové stanici. Praha tak díky tomuto projektu vytváří čistou bioenergii nebo teplo.

Informace o projektu a možnosti zapojení jsou k dispozici na webu gastro.praha.eu.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90