reklama top
prahazijehudbou 728x90

V posledních letech roste mezi firmami napříč segmenty zájem o pořízení vlastních zdrojů energie. Tento vývoj ještě urychlil razantní růst energií v druhé polovině loňského roku. V letošním roce tak lze očekávat růst investic v této oblasti. A to nejen u průmyslových společností, kde mají energie značný vliv na náklady. Stále více z nich kvůli razantnímu růstu cen energií zvažuje investice a pořízení vlastních zdrojů energie a dalších ekologických řešení. Firmy tak letos budou více investovat do vlastních zdrojů energie. Třeba do fotovoltaiky, bioplynových stanic či hybridních systémů.

„Firmy tak nynější situaci využívají k celkové modernizaci a přechodu na efektivnější systémy energetického managementu, v roce 2022 očekáváme v tomto ohledu ještě větší poptávku,“ říká Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy. 

Mezi řešení, pro které se mnoho firem aktuálně rozhodlo a chtějí je v tomto roce realizovat, pak patří instalace solárních elektráren. Fotovoltaika je nyní ještě výhodnější, a pokud firmy s instalací váhaly nebo jim ekonomicky vycházela na hraně, tak nyní nemají o čem přemýšlet. Návratnost investice se nyní může snížit dokonce až na polovinu.

Stále častější je také využití biomasy k výrobě elektrické energie. Takzvané bioplynky již dnes produkují čtvrtinu obnovitelné elektřiny v Česku a zájem o ně dále roste. „Pozorujeme také růst zájmu firem o výrobu elektrické energie z bioplynu a biomasy. Takzvané bioplynky se rozšiřují již relativně dlouho, ale současná situace tento zdroj elektrické energie staví pro firmy do zcela jiného světla. Navíc se, podobně jako u fotovoltaických elektráren, jedná o environmentálně příznivé řešení, které hraje do karet v současném trendu udržitelnosti,“ říká Leoš Aldorf z SSI Energy.

Proces výroby energie z biomasy probíhá zpravidla spalováním biomasy v tepelné elektrárně a její přeměnou na bioplyn, jenž je následně využit pro pohon motorového agregátu a výrobu elektřiny. Řešením je také anaerobní fermentace za přesně řízených podmínek, kdy působením mikroorganismů dochází k přeměně organické hmoty na bioplyn.

„Roste také zájem o sofistikované systémy energetického managementu s využitím kombinovaných energetických řešení. Jedná se o takzvané hybridní systémy, které zajišťují vysokou úroveň účinnosti a umožňují spojení s obnovitelnými zdroji energie. Často využívaným řešením v oblasti vytápění je aktuálně kombinace tepelného čerpadla s kondenzačním kotlem nebo kondenzačního kotle se solárním termickým článkem. Aktuálně jsou napříč segmenty stále populárnější fotovoltaiky v kombinaci s tepelným čerpadlem a akumulací přebytečné elektřiny v bateriích s možností integrace nabíjecí stanice pro elektromobily,“ dodává Leoš Aldorf. 

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90