reklama top

Město se znovu pokusí pomoct lidem bydlící v domech, kde se pronajímají byty v platformách typu Airbnb nebo Booking.com. Z původně fajn myšlenky, majitelé za mírnou úplatu sdíleli pokoje ve svých bytech, se stal velký byznys, který nemá žádná pravidla. Praha chystá návrh změny občanského zákoníku. Ten pak pošle ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi s žádostí o zapracování do zákona upravujícího pravidla pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech, který připravuje právě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Posílit pravomoce vlastníků bytů a společenství vlastníků jednotek (SVJ). To je jasný krok k tomu aby SVJ získaly svá vlastnická práva, pokud jde o užívání bytů a společných částí domu. Cílem je umožnit, aby SVJ mohla ve stanovách určit přiměřená omezení a podmínky užívání bytu a společných prostor z důvodu zajištění obvyklého klidu a pořádku v domě.

Už žádné noční zvonění opilých turistů na zvonky místních
Může se tak jednat o pravidla při poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, například osobní předávání klíčů od objektu ubytovaným spolu s bezpečnostními instrukcemi proti podpisu, vedení knihy ubytovaných, dodržování nočního klidu a podobně. Taková omezení a podmínky nejsou pro dotčeného vlastníka ničím, co by omezovalo jeho práva nebo ho nepřiměřeně šikanovalo, neboť v každém jiném ubytovacím zařízení podobná pravidla platí a vlastník zařízení jejich dodržování v zájmu ostatních hostů kontroluje. Uvedené podmínky by mohly podle stanov SVJ platit i pro jiný typ podnikání nebo činností v bytě, než je využívání bytů prostřednictvím platforem typu Airbnb, které mohou sousedy v domě obtěžovat, omezovat na jejich právech nebo jim kazit pohodu bydlení třeba hlučností, nepořádkem a podobně.

Místní obyvatelé si často stěžovali, že jim opilí turisté po nocích zvoní na zvonky, protože se nemohou dostat do domu. I na nepořádek v domě, mejdany v bytech si lidé hodně stěžovali.

„V právu platí princip svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Chceme proto dát lidem bydlícím v bytových domech nástroje, jak mohou skutečně svou situaci řešit. Soudy se bohužel zatím těchto lidí nezastaly, proto přicházíme s touto zákonodárnou iniciativou. Věřím, že ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš náš návrh urychleně zapracuje do vládního návrhu a předloží do Parlamentu,“ uvádí radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová, která legislativní návrh předložila.

Vedení knih hostů, informace o Airbnb bytech
Praha chce, aby digitální platformy měly povinnost poskytovat obcím podrobné informace týkající se bytů. Dále zákonné zmocnění pro obce k vydání nařízení, kterým by měly možnost regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech na svém území. A konečně také vymáhání dodržování stavebních a dalších právních předpisů v případech, kdy jsou byty trvale využívány k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb a srovnání podmínek, které platí pro jiné ubytovatele, například hotely a penziony.

„V tomto smyslu již také padlo první pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu městské části Praha 1, které uložilo pokutu za využívání bytu k dlouhodobému ubytovávání turistů, aniž by byla provedena rekolaudace a byly splněny podmínky, které musí plnit hotely či penziony. Toto naše úsilí významně podpořily i občanské iniciativy svým soustředěným tlakem,“ doplňuje Hana Kordová Marvanová.

Obyvatelé kritizují i samotné úřady jednotlivých radnic nebo magistrátu. Tvrdí, že město promarnilo příležitost, kdy kvůli covidu byl čas se na turistický nápor připravit. Například Praha 1 už v únoru 2021 prezentovala, že připravila plán, jak si vymoci nějaká pravidla tohoto podnikání. Psali jsme v článklu Fenomén, který štval lidi v centru. Praha 1 přitvrdila proti krátkodobému ubytování. Zatím ale k žádnému výraznějšímu posunu nedošlo.

-jah-

reklama bottom