reklama top

Během Velikonoc je větší riziko setkávání osob z různých sociálních skupin a přenos nákazy i do prostředí, které jí dosud odolávaly. Důsledné dodržování platných opatření pomůže toto riziko efektivně snížit. Testování je nejlepší zbraň proti epidemii, nelze na něj však plně spoléhat. Zejména některé antigenní testy mají relativně vysokou chybovost. Cesty a návštěvy, pokud snesou odkladu, je vhodné omezit.

Jako názornou ukázku přikládáme sérii infografik k problematice testování, šíření nákazy a také názorné
tipy, jak pečovat o respirátor, aby jej bylo možné opakovaně použít. Dostupné jsou také z tohoto odkazu,
kde je navíc text vysvětlující a doplňující údaje na infografikách, a kde budou průběžně přibývat další
infografiky k aktuálním tématům.

7+1 rad, jak bránit šíření nákazy během Velikonoc
S blížícím se prodlouženým víkendem v důsledku velikonočních svátků přichází riziko opětovného růstu šíření nákazy
onemocněním covid-19. Folklorní zvyky, zejména koledy, ale i jiné hromadné a volnočasové aktivity nebo návštěvy
sousedů v rámci rekreačních objektů, přinášejí výrazný nárůst nových sociálních kontaktů mezi lidmi z různých
sociálních skupin. Ty jsou v každodenním životě vlivem aktuálních vládních opatření od sebe do značné míry
izolovány. Jediný rizikový kontakt může stačit k zanesení nákazy do zcela nových prostředí, která šíření viru doposud
odolávala, a kde se může začít rychle šířit.

Iniciativa Sníh proto apeluje na veřejnost, aby přes Velikonoce co možná nejvíce respektovala platná nařízení, včetně
omezení cestování mezi regiony. Je také vhodné, pokud možno, omezit návštěvy příbuzných, zejména těch z
rizikových skupin. V nezbytném případě se setkejte venku, v dostatečné vzdálenosti a s respirátorem správně
nasazeným.

• Negativní test neznamená, že nejste infikováni. Antigenní testy mohou být velmi nepřesné, zvláště u
asymptomatických jedinců, tedy u lidí bez zřetelných příznaků nemoci. Jejich citlivost u asymptomatických
jedinců je i pod 40-50 %, neodhalí tedy 5 až 6 lidí z každých 10 nakažených. PCR testy jsou přesnější a odhalí i
jedince v prvotní fázi infekce, kdy ještě nepociťují příznaky nemoci, ale roznášejí virus po okolí.

• Pokud se už někam rozhodnete cestovat, nechte se prosím otestovat. Testování je jednou z nejlepších
zbraní, kterou proti epidemii máme. Sledujte také pečlivě svůj zdravotní stav. Pokud se u vás objeví
sebemenší příznaky infekce (zvýšená teplota, respirační obtíže, bolest hlavy, bolest břicha, zažívací potíže,
únava, ztráta čichu a chuti atd.), zůstaňte raději doma a v izolaci. Optimální doba pro testování je 4-7 dní po
rizikovém kontaktu či kdykoli po objevení prvních příznaků nemoci.

Výsledek testu je platný jen po omezenou dobu. Většinou se udává hodnota 12 hodin pro antigenní
test a 24 hodin pro test PCR, ani tyto doby však nejsou zaručené.

• Používejte respirátor nebo masku se třemi vrstvami z vhodného materiálu. Účinné utěsnění na obličeji je
důležitější než samotný materiál.

• Dočasné vynechání ochranných opatření, byť jen na chvíli, může podstatně zvýšit riziko nakažení. Pokud
například nosíte roušku/respirátor v práci celý den a sundáte si ji na společné jídlo či pití s lidmi mimo svou
domácnost, výrazně se tím sníží či úplně zmizí celkový význam vašeho jinak pečlivého dodržování dalších
opatření. Pamatujte, že nakazit se můžete i v průběhu několika sekund, obzvláště současnou nakažlivější
mutací.

• Pokud se ale dotknete infikovaného povrchu a potom se kontaminovanými prsty dotknete svého obličeje,
může dojít k přenosu přes oční, nosní či ústní sliznici. Podle některých výzkumů se člověk svého obličeje
dotýká v průměru i více než 1000× denně. Snažte se nedotýkat bez ochrany rukou předmětů, na které sahají i
jiní, např. madlo u nákupního vozíku, zábradlí, kliky apod. Ideální je pro tyto případy používat jednorázové
rukavice a kapesní dezinfekci. Pravidelně si umývejte ruce a obličej, trocha mýdla či detergentu virus
spolehlivě zabije. Rouška/respirátor je také vynikající prostředek, který nám brání dotýkat se rukami nosní a
ústní sliznice.

• Dezinfekce předmětů jejich ozařováním UV světlem nemá dle novějších výzkumů velký význam. UV záření
skutečně virus zabíjí, potřebuje však přímo dopadat na částice viru po určitý čas a s poměrně vysokou
intenzitou. Museli byste tudíž předměty, například potraviny, ozařovat po desítky minut ze všech možných
úhlů. Čistit vzduch v místnosti UV zářením se také ukazuje jako nepříliš efektivní. Zásadně důležité je
naopak větrání, na což poukazují studie i nedávný apel WHO.

• Pobývejte co nejvíce času venku. Cvičte venku. Udržujte přitom vzdálenost bez respirátoru alespoň 5 metrů
od druhých, kteří s vámi nežijí ve společně domácnosti. Buďte co nejvíce času na slunci. Slunce pomáhá udržovat vaši imunitu a přispívá také k tvorbě důležitého vitaminu D.

 

reklama bottom