reklama top
prahazijehudbou 728x90

Město Beroun bude za pár let Praze blíže. Správa železnic vybrala zpracovatele dokumentace pro tunel, který bude na trati mezi Prahou-Smíchovem a Berounem. Bude jím společnost SUDOP Praha, která nabídla cenu 90,3 milionu korun. Předpokládaná hodnota zakázky byla 119,9 milionu korun.

Mezi hlavní přínosy nové trati patří zkrácení jízdní doby vlaků v úseku Praha-Smíchov – Beroun na zhruba 12 minut, zrychlení a zkvalitnění regionálního spojení mezi Prahou a Berounem a také celou jihozápadní částí Středočeského kraje a v neposlední řadě zrychlení a zkvalitnění vnitrostátní i mezinárodní dopravy na trase Praha – Plzeň – Norimberk/Mnichov. Odlehčení současné přetížené železnice podél Berounky od dálkové osobní a nákladní dopravy zde umožní zvýšit frekvenci příměstských vlaků.

Nová dvoukolejná trať začne na upraveném výjezdu ze stanice Praha-Smíchov. V oblasti Barrandova se koleje zanoří do 24,7 kilometru dlouhého tunelu a vyústí v Berouně na novou mostní estakádu přes údolí Berounky. Na pražské straně bude vybudována odbočka na Branický most ve směru na Prahu-Krč. Nový tunel bude navržený na maximální rychlost 200 kilometrů k hodině.

Ražba bude z velké části prováděna plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM v hloubce až 150 metrů pod povrchem. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2028 a dokončení o sedm let později.

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90