reklama top
prahazijehudbou 728x90

Nová pravidla pro krátkodobé pronájmy. Schválila je EU. Zlepší se ochrana spotřebitelů, zvýší se transparentnost.

Na plenárním zasedání schválena nová pravidla EU, ke shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování. Nová pravidla mají za cíl zlepšit sběr a sdílení dat od hostitelů a online platforem.

Budou databáze hostů
Pro tyto účely budou ustaveny jednotné databáze v podobě registračních systémů pro hostitele. Sdílená data budou sloužit k lepšímu přehledu o službách a trhu krátkodobých pronájmů a také k přijetí účinných a vhodných opatřeních souvisejících se sektorem krátkodobého pronájmu.

Nová pravidla zlepší transparentnost ohledně identifikace a činností hostitelů krátkodobého ubytování, což usnadní jejich registraci a pomůže předcházet nelegálním nabídkám. „Osobně vítám nové nařízení, přispěje ke zvýšení transparentnosti v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování. Mezi jeho přínosy patří zlepšená ochrana spotřebitelů, kteří využívají tyto služby a nastavení rovných podmínek mezi různými poskytovateli ubytování. Navíc tento návrh pomůže veřejným orgánům zajistit vyvážený rámec pro krátkodobé pronájmy a oblasti cestovního ruchu,“ tvrdí europoslanec Ondřej Kovařík.

Registrace hostitelů i jejich nemovitostí
Nařízení přinese změny pro poskytovatele ubytování a online platformy, které ubytování zprostředkovávají. Ty se týkají především způsobu, jakým musí platformy fungovat a jaké informace musí sdílet s veřejnými orgány. Zavádí harmonizované požadavky na registraci hostitelů a krátkodobě pronajímané nemovitosti, včetně udělení registračního čísla pronajaté jednotky. S rostoucím významem online služeb a sdílené ekonomiky stoupá počet krátkodobých pronájmů ubytování, často přes online platformy. Avšak chybí jednotná pravidla pro sběr a sdílení údajů mezi těmito platformami a veřejnými orgány.

„To způsobuje různé a obtížné postupy na úrovni jednotlivých zemí, což komplikuje získání potřebných informací. Navíc data nejsou vždy spolehlivá, protože nemovitosti nejsou systematicky registrovány a platformy nesdílí údaje. Nové nařízení by mělo nahradit tyto rozdílné přístupy jasným a jednoduchým rámcem, který zlepší registraci hostitelů a standardizuje výměnu údajů. To by mělo zvýšit transparentnost pro veřejné orgány a snížit administrativní zátěž pro platformy a hostitele,“ dodává Kovařík.

Nařízení má vstoupit v platnost 18 měsíců po schválení a přinese jednotnost pravidel, transparentnost a ochranu zájmů hostitelů a uživatelů online platforem. Data z tohoto návrhu budou přispívat k turistickým statistikám Eurostatu a budou využita v plánovaném evropském datovém prostoru pro cestovní ruch.

S krátkodobým pronajímáním má dlouhodobý problém řada evropských velkoměst. O tématu se souvislosti s Prahou se věnujeme dlouhodobě. Seznam našich textů o problematice krátkodobých ubytování, kterému se ještě nedávno říkalo „sdílené ubytování“ najdete tady.

-an-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90