reklama top

Hřbitov se dostává do správcovství městské části Praha 8. Dříve patřil pod ministerstvo zdravotnictví, následně jako nepotřebný majetek byl předán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a byl uzavřen pro veřejnost. Praha 8 čtyři roky jednala z Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Teď ho chce opět lidem otevřít.

„Jak to půjde, určitě obnovím komentované prohlídky a pustíme se do úklidu. Někdy i Don Quijote vyhraje boj s větrnými mlýny,“ říká místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek, který zde osobně za necelých deset let provedl v rámci komentovaných prohlídek více než 5600 návštěvníků.

Bohnický hřbitov byl dokončen a vysvěcen 12. září 1909 jako součást Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Ročně se zde pohřbívalo asi 80 pacientů v léčebně zemřelých, celkem zde je pochováno více jak čtyři tisíce osob. V roce 1916 podlehli epidemii tyfu i mnozí italští pacienti, kteří sem byli evakuováni z italských ústavů před postupující válečnou vřavou. Od sedmdesátých let dvacátého století se na hřbitově již nepohřbívalo a místo postupně chátralo. Poslední tzv. světskou slávu zažil hřbitov v roce 1984, kdy se v ponurých kulisách bohnického hřbitova filmovalo ukládání W. A. Mozarta do hromadného hrobu. Šlo o scénu z filmu Amadeus režiséra Miloše Formana. V roce 1989 někdo úmyslně zapálil kapličku s márnicí a místo se stalo skládkou odpadu.

Od roku 2013 se o hřbitov jako dobrovolník začal starat místní občan Jiří Vítek, který v průběhu prvního roku odvezl více jak 30 tun odpadu, od ledniček až po stavební materiál. Se skupinou dobrovolníků místo začal pročišťovat od náletových dřevin a prováděl zde populární komentované prohlídky. Od roku 2015 žádal Prahu 8 o uskutečnění převodu pod městskou část z důvodu obav, aby jednou nezmizel hřbitov z povrchu zemského ve veřejné dražbě, jako se stalo u mnoha jiných zapomenutých míst. V roce 2018 Jiří Vítek pomohl italskému ministerstvu obrany identifikovat badatelskou činností všech 48 osob italské národnosti, kteří na věky spočinuli na bohnickém hřbitově. V roce 2019 zastupitelstvo MČ Praha 8 požádalo o svěření hřbitova do správy městské části. Po šesti letech od prvního jednání Rada hl. m. Prahy tento krok schválila a umožnila převod ze státu jako nepotřebný majetek. V současné době bude probíhat administrativní část převodu, což může trvat několik měsíců.

V první řadě je třeba opravit vandaly poškozenou vstupní bránu a branku, následně provést úklid hřbitova a prořezání rostoucích náletových dřevin. Následně vypracovat projekt na rekonstrukci kapličky tak, aby byl ponechán genius loci a zabránilo se hrozícímu zřícení. Poté obnovit komentované prohlídky a umožnit opět vstup veřejnosti. „Není třeba měnit něco, co návštěvníky tolik láká, tedy to kouzlo neplynoucího času. Jen je třeba zabránit hrozícímu zřícení dominanty hřbitova – kapličce s márnicí. A také opravit mohylu věnovanou vojákům zemřelým ve světové válce,“ říká místostarosta Jiří Vítek.

Pokud to půjde, budete mít šanci se sem vydat i s našimi přáteli z iniciativy Špacír po Praze, která připravuje komentované „špacíry“ i po neznámých místech v metropoli.

reklama bottom