reklama top
prahazijehudbou 728x90

Na několika kopcích v Česku se v sobotu 19. března od 19.30 hodin rozzáří keltské ohně!

Vždy s příchodem jara se party lidí vydávají na vrcholy významných kopců a navzájem se propojují pomocí světelného signálu. Dochází k mystickému propojení všech účastníků i k napojení přesahujícímu běžný myšlenkový prostor dnešních lidí.

Jedna z myšlenek a inspirací pro vznik Keltského telegrafu byl pradávný způsob, jakým si naši předkové a tedy i Keltové předávali zprávy. Z kopce na kopec si na předem dohodnutých trasách dávali světelnými (případně kouřovými) signály znamení o nebezpečí. Často naše území ohrožovali nájezdníci z východu.

Proto i obvyklým směrem, kterým putoval světelný signál Keltského telegrafu, byl od východu na západ. Teď je víc než zřejmé, z kterého směru nebezpečí hrozí.

U Keltského telegrafu je základním principem propojení. Má několik forem. Předáváním světla z kopce na kopec. Osobním spojením účastníků na jednotlivých kopcích. A také duchovním propojením všech účastníků na všech kopcích navzájem. Jde ale především o sladění s Matkou Zemí na mystické úrovni. Jak vidíte, máme tady jak rozměr materiální (světlo) tak duchovní. Ten první nám pomáhá k tomu druhému. O něj především při Keltském telegrafu jde.

Letos budou ohně a jiné světelné zdroje použity jako společné meditace, modlitby a rituály. Lidé tak mohou podpořit klid a mír v duších a cestu k ukončení válečného konfliktu, který se nás takřka dotýká. Též pro ochranu před jeho dalším rozšířením do Evropy. Naši předkové to tak v dobách zlých dělávali. „Zvažte i rozumné použití hlučné pyrotechniky a její případnou náhradu nehlučnými zdroji světla. Možná stačí záře ohně, který odpradávna hrál v magických postupech velkou roli,“ vyzývá účastníky keltských ohňů Vlastimil Hela, hlavní organizátor Keltského telegrafu.

A kde se ohně rozsvítí? To najdete na této mapě webu Keltský telegraf.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90