reklama top

Světoví výrobci lanovek, společnosti Doppelmayr a Leitner, pomáhají Praze s realizací postavit lanovku z Podbaby do Bohnic. Právě tyto firmy doporučovali, jak technicky řešit výstavbu s ohledem na předpokládané investiční náklady.

Lanovka na trase Padbaba – Troja (mezizastávka) – Bohnice zkrátí cestu o několik desítek minut a může se stát novou pražskou atrakcí. Město vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž na podobu stanic a podpůrných pilířů a také zakázku na projektanta této visuté lanové dráhy. Vítězové obou zakázek by měli být známí do konce ledna 2022.

Lanovka výrazně zkrátí cestování hlavně lidem z Prahy 6 a Prahy 8. Realizaci lanovky Podbaba – Troja – Bohnice schválila Rada hlavního města Prahy na konci srpna 2020. Záměr lanovky byl v roce 2018 ověřen studií proveditelnosti. Následná technická studie, kterou zpracoval METROPROJEKT Praha, stabilizovala umístění i hmotové řešení všech tří stanic lanovky a podpěr s ohledem na budoucí koordinaci se zamýšlenými tramvajovými tratěmi v oblasti a rozvojovým plánem ZOO Praha. .

Předpokládaná délka je cca 2,3 km a předpokládané náklady na její výstavbu jsou odhadovány na přibližně 2,007 miliard korun. Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra lanovka efektivně spojí dvě části Prahy oddělených Vltavou a příkrým svahem Trojské kotliny.

-jah-

reklama bottom