reklama top
prahazijehudbou 728x90

Městská část Praha 7 začíná budovat nový park U Vody na břehu Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Park byl připravován společně s obyvateli Sedmičky a jeho podoba vzešla z urbanisticko-krajinářské soutěže. Holešovice tak příští rok dostanou poprvé v historii svůj upravený městský park pro rekreaci, sport či komunitní a sousedské aktivity.

„Nestává se příliš často, že se v centru města podaří vybudovat nový park. Jsme proto velmi rádi, že se nám na Sedmičce podařilo najít vhodnou plochu u Vltavy, která dlouho ležela ladem. Lidé ji měli spojenou spíše s odtahovým parkovištěm, které zde dříve bývalo, než s místem pro příjemné trávení volného času. V roce 2019 jsme se pustili do práce, celý prostor jsme vyčistili, nevzhledné betonové plochy nahradila tráva, umístili jsme sem venkovní posilovnu a místní obyvatelé postupně začali zjišťovat, že mají v blízkém sousedství zajímavé místo pro sport a rekreaci. Nyní zahajujeme parkové úpravy, po jejichž dokončení již obyvatelé Holešovic nebudou muset dělat výpravy za zelení na Letnou či na Štvanici,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Do přípravy projektu nového parku byli od počátku zapojeni také obyvatelé Prahy 7
Proběhlo několik participativních setkání, park se stal součástí aktivit v rámci tzv. příměstského parku Trojská kotlina, školáci se proměně místa věnovali v rámci výtvarných soutěží a občané rozhodli také o názvu park U Vody. Podněty z veřejných projednání městská část promítla do zadání urbanisticko-krajinářské soutěže a následně i do samotného zpracování projektu. Soutěž proběhla na přelomu let 2020 a 2021 a zvítězil v ní návrh ateliéru YYYY.

„Naším cílem bylo v řešeném území vytvořit funkční veřejný prostor, který bude schopen dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání ze strany obyvatel a zároveň bude součástí budoucího živého zeleného pásu nábřeží kolem celých Holešovic. Na základě podnětů od občanů jsme se v projektu zaměřili na obnovené i zcela nové vstupy do vody i vodní prvky přímo v parku, zájem byl také o prostory pro sousedské setkávání, jako je komunitní zahrada či společné ohniště. Zachovány budou rovněž stopy minulosti v podobě industriálních prvků, jako jsou v prostoru ponechané koleje,“ řeka místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová, která má na starosti územní rozvoj a participaci.

Co tam bude?
V parku budou vytvořena místa s příjemným posezením a výhledem na řeku, síť pohodlných cestiček s přístupem k vodě i netradiční smyslový chodník, kde se budou návštěvníci moci naboso projít po různých typech povrchů. Chybět nebudou ani posilovací stroje či venkovní studovna. „Místo parku je specifické, jelikož se jedná o aktivní zónu záplavového území a není zde možné umísťovat žádné stavby trvalého charakteru. Proto jsou naplánovány především citlivé krajinářské úpravy. Počítá se se zachováním vegetace přírodního charakteru, kterou doplní výsadba připomínající ovocné sady. Dominantou prostoru bude otevřená travnatá plocha pro pikniky či sportovní vyžití,“ doplnil Jiří Knitl, radní Prahy 7 pro veřejný prostor a životní prostředí.

Kromě parkových cest budou územím procházet také dvě stezky, které realizuje TSK hl. m. Prahy. Trasa pro pěší a cyklisty vedená napříč parkem navazuje na již otevřenou stezku na nábřeží mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků. Vznikne tak nová páteřní levobřežní cyklotrasa, která bude od parku na jedné straně pokračovat směrem ke Stromovce, na straně druhé pak dále po ulici Jankovcova směrem do centra. Trasa vedená podél břehu v úseku od mostu Barikádníků k ulici Varhulíkové bude určená především pro pěší uživatele parku, rodiče s kočárky či osoby s pohybovým omezením.

Dokončení prací v parku je plánováno na první pololetí roku 2024
Kompletní náklady na realizaci nového parku, včetně urbanisticko-krajinářské soutěže, projektových prací, prováděcí dokumentace apod., činí 46,5 milionu korun. Financování projektu městská část zajišťuje z externích zdrojů. Vybudování parku je podpořeno grantem z Norských fondů (v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu) a za podpory Státního fondu životního prostředí ve výši 21 mil. Kč. Projekt podpořilo také hlavní město Praha dotací ve výši 18 milionu korun. Zbývající náklady budou pokryty z finanční spoluúčasti investorů stavebních projektů na rozvoji Prahy 7.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90