reklama top
prahazijehudbou 728x90

Praha prodlouží poskytování slevy na jízdném v městské hromadné dopravě ve výši 70 % až do 30. června 2024, která bude určena občanům v hmotné nouzi pobírajícím příspěvek na živobytí. Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že se stále zvyšují životní náklady vlivem extrémně vysoké inflace a cen energií. Stejné opatření bude prodlouženo také pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, avšak pouze do konce letošního září, než budou nově nastavena pravidla státní pomoci.

„Naší povinností je chránit Pražany v hmotné nouzi, kterých se nejzávažněji dotýkají současné vysoké náklady na život vlivem inflace. Proto jsme se rozhodli prodloužit slevu 70 procent na jízdné v městské hromadné dopravě, a to až do června příští roku, pokud se stávající ekonomická situace nějak zásadně nezmění. Do té doby, než vejde v platnost jednotná úprava pomoci uprchlíkům z Ukrajiny připravovaná státem, bude se tato sleva týkat i jich,” říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy. 

Hlavní město spustilo projekt pomoci občanům, kteří pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí už k 1. srpnu 2021, když zavedlo zvýhodněné předplatné na jízdné v městské hromadné dopravě ve výši 70 % slevy oproti plnocenným kupónům. Měsíční, respektive 30denní, kupón v takovém případě vyjde na 165 Kč a čtvrtletní, tedy 90denní, kupón stojí 444 Kč.

Původním důvodem zavedení této formy pomoci bylo překlenutí dopadu pandemie covid-19 a problémů dopadajících na sociálně nejslabší občany. Toto opatření mělo tehdy platnost jen do konce roku 2022. Po vypuknutí války na Ukrajině a eskalující energetické krizi se však problémy sociálně nejslabších občanů ještě prohloubily, a proto hlavní město tuto pomoc občanům v hmotné nouzi prodloužilo o půl roku, tedy do konce letošního června.

Z důvodu neustále se zvyšujících životních nákladů vlivem extrémně vysoké inflace a cen energií nyní pražští radní schválili další prodloužení této pomoci ještě o další rok, tedy do 30. června 2024, s tím, že je v kompetenci Rady hl. m. Prahy tuto slevu na jízdném v případě stabilizace ekonomické situace upravit nebo zcela zrušit. Podmínky pro poskytování uvedené slevy na jízdném jsou stanoveny v Tarifu PID.

Dokladování nezpochybnitelné hmotné nouze a pobírání příspěvku na živobytí bude prováděno nadále na základě rozhodnutí a potvrzení pobočky Úřadu práce o přiznání/pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí. Bez prokázání nároku na slevu nelze zvýhodněné jízdné zakoupit.

Loni v červnu bylo zároveň odsouhlaseno rozšíření tohoto opatření také o válečné uprchlíky z Ukrajiny, kterým je v současně době poskytováno stejně zvýhodněné předplatné na jízdném jako občanům pobírajícím příspěvek na živobytí. Vzhledem k tomu, že je připravována státní úprava pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny, je navrhováno i této skupině klientů ponechat slevu, pouze však po přechodné období do 30. září 2023, než budou nově nastavena pravidla pomoci.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90