reklama top
prahazijehudbou 728x90

Město vytipovalo vhodná území pro rozvoj inovativního průmyslu a spolupracovat bude i na vytvoření Vědecko-technologického parku. Možná bude na Strahově.
 

Magistrát posunul téma vzniku městského Vědecko-technologického parku na další stupeň. Park by měl vytvořit ekosystém, technologické i znalostní podhoubí pro inovátory, a katalyzovat tak zejména mezioborové projekty, které mají potenciál skokových zlepšení. Už je také jasnější, kde by měly nejlepší mozky působit.

„Máme nadefinovaná vhodná rozvojová území a díky konferenci známe také aktéry z akademické i soukromé sféry, kteří se pro město mohou stát klíčovými partnery při naplňování tohoto cíle,” uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček. 

Akademie věd České republiky, Univerzity Karlovy a ČVUT se shodují na potřebě spolupráce mezi městem, akademicko-vědeckou sférou a soukromým sektorem, díky které mohou být vhodné rozvojové lokality transformovány směrem k inovativnímu konkurenceschopnému průmyslu evropského měřítka. Tomu napomůže právě také vznik Vědecko-technologického parku. Město si spojením akademické sféry, státní (ministerské) sféry a soukromého sektoru slibuje, že budou vznikat inovativní nápady, které si najdou své zákazníky ve veřejném prostoru i komerčně. Praha pak bude centrem inovací v evropském i světovém měřítku.

„Město disponuje vícero nemovitostmi jako je například Strahovský stadion nebo Malešicko-hostivařská průmyslová zóna, které by mohly být vhodnými lokalitami pro Vědecko-technologický park,“ připojuje se radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský. Časový horizont vzniku parku a přidělení peněz, ať investičních nebo následně provozních, se bude odvíjet jak od zvolené lokality, tak od spektra služeb, které bude Vědecko-technologický park nabízet.

Na území Prahy působí desítky výzkumných organizací, ústavů, vysokých škol, inkubátorů, vývojových center i Fablabů inovativních firem. Vědecko-technologický park může sehrát významnou roli ve spolupráci mezi nimi. Tato zásadní role doposud v Praze ve srovnání s dalšími evropskými městy i některými českými regiony chybí.  

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90