reklama top

Plány, co s legendárním a svého času největším stadionem na světě. Na Strahově by mohlo vzniknout také muzeum mapující 20. století.

Město plánuje rekonstrukci dlouhá léta chátrajícího strahovského stadionu. Bude tady Muzeum paměti XX. století, které se bude věnovat událostem 20. století, nové sportoviště, místo pro studenty a velká odpočinková zóna s krásným výhledem na Prahu.

Odstřižený a chátrající Strahov bude v budoucnu atraktivním místem
Shodla se na tom gremiální rada Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR), která je složena z historiků, architektů a urbanistů. Odborníci potvrdili, že Strahovské návrší je jedinečným místem s tělovýchovným a duchovním významem pro celé město – pražská akropole a i nadále by mělo území sloužit především sportu, rekreaci, kultuře a vzdělávání, se zachováním studentského bydlení.

„Lokalita Strahovského stadionu je výjimečná tím, že leží v podstatě na vrcholu Prahy. Kromě krásných výhledů má toto místo svou bohatou historii, kterou bychom chtěli částečně zachovat. Stadion by měl i nadále sloužit jak profesionálním sportovcům, tak zároveň široké veřejnosti. Lokalita je od zbytku města lehce odstřižená, a proto obnova tohoto místa pomůže přilákat obyvatele i do této části Prahy a naopak studentům, kteří využívají místní koleje, nabídne místo k trávení volného času,“ popisuje Petr Hlaváček,  náměstek primátora a člen Gremiální rady.

Odborníci se shodují také na tom, že by bylo chybou zcela změnit urbanismus a návrší plošně zastavět. „Celé území je pro Prahu jedinečné a v současnosti je nevyužitý jeho potenciál. Budeme se snažit, aby na tuto oblast vznikla ideová soutěž, která bude respektovat toto jedinečné místo a navrátí mu jeho důležitost.“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR. Praha už několik let plánuje zavést na Strahov tramvajovou trať.

Město chce, aby FAČR na svých stadionech nechal sport
Otazník stále visí nad budoucností Rošického stadionu a stadionu Přátelství. Oba stadiony tvoří nedílnou součást celého návrší. Jsou však aktuálně ve vlastnictví Fotbalové asociace České republiky (FAČR), která zvažuje, jak stadiony a pozemky smysluplně využít. Dle GR IPR je i zde při hledání nového ekonomického modelu vhodné zachovat sportovní využití.
Ideová soutěž na strahovské návrší je tak důležitým krokem pro jeho rozvoj. Praha by získala řadu podnětů do jednání s FAČR, s technickou univerzitou či k řešení rozvoje svých vlastních pozemků.

Strahovský stadion, který byl otevřen již v roce 1926, byl svého času největším stadionem s největší rozlohou na světě. Má kapacitu pro 220 tisíc diváků, rozlohu 63 tisíc metrů čtverečních. Nachází se na Strahovském kopci mezi Malovankou a Hřebenkami. Právě jeho poloha na kopci nad historickým centrem Prahy lákala developery. Jeden čas se mluvilo o tom, že by tu mohl vzniknout obří projekt luxusního bydlení.

reklama bottom