reklama top

Třetí městská část je jednou z míst, které se daří digitalizovat svůj úřad. Využívají tam britský software, který trojce pomáhá zefektivnit úkony při vyřizování přestupků za špatné parkování. Praha 3 za svého robota získala cenu od Ministerstva vnitra v kategorii „Digitální inovace.“.

Za implementaci softwarového robota do administrativních úkonů souvisejících s přestupkovým řízením získal Úřad městské části Praha 3 prestižní Cenu Ministerstva vnitra v kategorii „Digitální inovace.“ Ocenění převzali zástupci Prahy 3 na konferenci Moderní veřejná správa v Olomouci. „Bereme to jako potvrzení, že Praha 3 jde správným směrem,“ řekl k ceně místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš a zdůraznil, že využití softwarového robota pomohlo zefektivnit práci úřadu.

Do automatizovaného režimu byla převedena tzv. předprocesní fáze řízení o přestupcích spáchaných v zónách placeného stání, kdy je třeba podle obrazových záznamů městské policie zjistit z registrační značky provozovatele vozidla a odeslat mu „výzvu k úhradě určené částky“. V celém procesu jde o opakující se, ale nutný úkon, který ubíral kapacitu zaměstnancům, kteří se jinak mohli soustředit na řešení odborné agendy. „Cílem automatizace bylo nejen ulevit referentům příslušného oddělení od opakující se agendy, ale i snaha o řádné a včasné zpracování velkého počtu podnětů,“ vysvětluje místostarosta Dobeš s tím, že kritérii projektu bylo dodržení zákonných postupů, maximální efektivita a bezchybnost nastaveného procesu a přijatelné náklady automatizace.

Od srpna 2021 do dubna 2022 robot úspěšně zpracoval 97 % z 60 020 případů. Zbylá 3 % musela být zpracována ručně. Obvykle se jednalo mimojiné o vozidla s cizími nebo diplomatickými registračními značkami.

Nápad na robotizaci procesů vznikl na radnici na počátku roku 2021. Už v polovině roku byla definována architektura softwaru a zadána objednávka, v srpnu pak začal zkušební provoz.

Softwarové řešení na radnici Prahy 3 je postaveno na bázi britského softwaru Blue Prism, s jehož implementací Praze 3 pomáhaly společnosti Hypera s. r. o. a Neoops s. r. o.

-jah-

reklama bottom