reklama top
prahazijehudbou 728x90

Přes než 1,5 milionu korun rozdělí Nadace Partnerství mezi zájemce o podzimní výsadby stromů. Žadatelé z řad obcí, škol, spolků nebo církví mohou získat na jednotlivý projekt až 60 tisíc korun. Grantový program Sázíme budoucnost nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. Podmínkou je, že stromy a keře vysadí místní dobrovolníci, kteří budou o novou zeleň pečovat následujících 5 let. Výzva je otevřena do konce července, detaily nabízí web www.nadacepartnerstvi.cz/granty.

Letošní výzva Sázíme budoucnost je v kontextu posledních let rekordní. „Díky našim partnerům se výrazně podařilo navýšit objem grantů. Reagujeme na stále rostoucí zájem o výsadby a zvedáme maximální výši grantu nebo příspěvek na následnou péči. Ten je nově až 300 korun za vysazený strom po tři roky. Věříme, že masivnější podpora výsadby a ochrany stromů přispěje k adaptaci České republiky na změnu klimatu a podpoří zadržování vody,“ shrnuje Barbora Chmelová z Nadace Partnerství.

Odborná komise se při hodnocení žádostí zaměřuje na míru zapojení veřejnosti do přípravy i výsadby samotné, vhodné druhy dřevin, přínos projektu pro vsakování vody, zapojení dalších partnerů nebo osázení místa, které je veřejně přístupné. Žadatelé obdrží hodnocení svých žádostí na začátku září, se svými výsadbami budou moci začít od října do listopadu letošního roku.

Pravidelnou grantovou podporu stromů do volné krajiny a extravilánu měst uděluje Nadace Partnerství již od roku 2004. Vloni podpořila více než 35 komunitních projektů částkou přesahující milion korun.

Pěkný zelený vnitroblok mají díky grantu, a hlavně své vůli, obyvatelé sdíleného vnitrobloku u domu Františka Křížka 525 v Holešovicích. Jedná se revitalizaci sdíleného vnitrobloku pro účely sousedského setkávání, relaxace, a bezpečných her dětí při současném výrazném zlepšení mikroklimatu a hospodaření s dešťovou vodou. Ve středočeských obcích vznikají třešňové sady (Velvary), sad uprostřed polí (Středokluky), obnoveny byly aleje (Horní kruty), jedlá zahrada (Velké Popovice) a v dalších českých regionech, třeba kolem hradů a zámků, na okrajích dalších polí vznikají další zahrady, sady, hmyzí hotely a další.

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90