reklama top

Křižovatka U Bulhara pod pražskou magistrálou je problematické místo. Jedná se o samozřejmou zkratku z nádraží do Seifertovy ulice, přesto tomuto významu neodpovídá její podoba. Přechody jsou nebezpečné, nekomfortní. Prostor neprostupný a neestetický. To se změní.

Praha ve spolupráci s architekty vytvořila studii, která zlepší podmínky pro chodce i lidi jedoucí na kolech. Změní se také prostor a podmínky prostor centra Naděje tak, aby lépe vyhovovaly potřebám jeho provozu i jeho klientů. Celkově místo projde výraznou estetickou změnou, aby nebylo tmavým neutěšeným koutem a bylo možné tudy důstojně a bezpečně projít tam, kam potřebujete.

„Základní premisou pro nás při zadání bylo soustředit se na konkrétně definované území bez nutnosti výrazných stavebních zásahů, tedy hledat taková opatření, která bude možné realizovat snadno a rychle s minimalizací investičních nákladů,“ komentuje plány náměstek Petr Hlaváček.

Namísto parkoviště (nedaleko jsou nově otevřené podzemní garáže) vznikne venkovní galerie. Rozšíří se také chodníky. Prostor centra Naděje pro lidi bez domova pak architekti navrhli jako „venkovní“ interiér s grafickým ztvárněním koberce nebo lustru.

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že i když jsou služby pro lidi bez domova v blízkosti míst jako hlavní nádraží potřeba, mohou fungovat se svým okolím. Milena Johnová při plánování dbala na to, aby úpravy reagovaly na podněty místních, zlepšilo se prostředí pro klienty i pracovníky.

V ulici U Bulhara se rozšíří chodníky, upraví se parkování a napojení cyklistických pruhů. Zlepší se tak propojenost mezi Novým městem a Žižkovem a průchod bude bezpečnější.
Princip studie je realizovat funkční řešení, které je rozloženo do více let dle realizačních etap. Obecně mluvíme o bezprostředních změnách k okamžité realizaci a změnách na základě podrobnějšího projektu v horizontu 1-3 let.

-red-

reklama bottom