reklama top
prahazijehudbou 728x90

Pražská strojírna spouští v těchto dnech fotovoltaickou elektrárnu (FVE) umístěnou na střechách svých výrobních hal a skladů ve Vinoři. Jedná se o největší střešní instalaci tohoto druhu v Praze, díky které je Pražská strojírna schopna pokrýt svou celkovou nominální roční spotřebu elektrické energie. FVE byla postavena díky spolupráci městských firem a za podpory Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a také hlavního města Prahy.

Fotovoltaická elektrárna Pražské strojírny, která je dceřinou firmou Dopravního podniku hl. m. Prahy, čítá celkem 2 200 kusů solárních panelů s výkonem 450 Wp, které pokrývají plochu odpovídající výměře 23 tenisových kurtů. Celkově má elektrárna výkon 996 kWp a je schopna vyrobit až 980 MWh elektřiny za rok. Množství takto vyrobené elektřiny je srovnatelné například s roční spotřebou 300 běžných domácností.

„Podle plánu bychom měli pokrýt celkovou spotřebu výroby a spotřebu v administrativních budovách, což zahrnuje 24hodinové provozy několika soustruhů, čističek vzduchu a dalších strojů a ještě 35 procent vyrobené elektřiny prodat. Nadále ale budeme odebírat proud ze sítě, zejména ve špičkách a v zimě. Nezbývá než doufat, že po spuštění bude hodně svítit sluníčko,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s. 

Významný je i ekologický aspekt celého projektu, díky provozu elektrárny dojde k úspoře emisí CO2 ve výši zhruba 500 tun za rok. Zkušební provoz elektrárny začne tento měsíc. Návratnost celého projektu se předpokládá do šesti až osmi let.

Od prvotních jednání o výstavbě elektrárny po finální dokončení uplynulo pouze 15 měsíců. Samotná výstavba elektrárny začala ve strojírně začátkem letošního roku. Celý projekt je výsledkem vzájemné spolupráce městských firem hlavního města Prahy. Právě Pražská plynárenská, skrze svou dceřinou firmu Prometheus a společnost Atlantis Management, je dodavatelem celého projektu.

„Energetická soběstačnost je stěžejní pro snížení naší závislosti na nedemokratických režimech a pro udržení klíčových městských služeb v chodu i v časech krize. A k těm klíčovým službám nepochybně patří oblast dopravy, včetně podpůrných služeb realizovaných Pražskou strojírnou. Věřím, že další obdobné instalace u dalších městských firem budou následovat,“ uvedl Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Realizace a zprovoznění největší pražské fotovoltaické elektrárny v Pražské strojírně, naší 100% dceřiné společnosti, je kromě energetické soběstačnosti dobrým příkladem fungující spolupráce dvou městských firem a jejich dceřiných společností. Ze své pozice jsem tento projekt od začátku podporoval a jsem rád, že se jej podařilo úspěšně dokončit. Je to současně pro nás začátek cesty, kterou bychom v oblasti energetiky chtěli jít i v dalších provozech Dopravního podniku, zejména v garážích a vozovnách. Dalším příkladem, i když v mnohem menším rozsahu, bude nová vozovna v Hloubětíně, kde počítáme s využitím fotovoltaických panelů k pokrytí spotřeby elektrické energie pro provoz samotné vozovny. Při rozvoji dalších energetických projektů nám poslouží i praktické zkušenosti z Pražské strojírny,“ uzavírá Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a předseda dozorčí rady Pražské strojírny.

Strojírna získala koncem minulého roku povolení k připojení své FVE do sítě od společnosti PRE, distributora elektrické energie. Jednalo se o poslední administrativní překážku před výstavbou. Blokovaný příkon pro továrnu tak musel být zvýšen z rezervovaného 800 kWh na 1000 kWh.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90