reklama top
prahazijehudbou 728x90

Ulice Korunovační je další z těch, kam se vám normálně nechce. Hustá doprava s pár stromy. Praha 7 pokračuje v plánu. Chce ještě lépe propojit Letnou se Stromovkou a hlavně zlepšit atmosféru této ulice. Plánuje se totiž obnovení jejího původního rázu.

Městská část Praha 7, hlavní město Praha a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) společně připravují proměnu veřejného prostoru mezi Letenskými sady a Stromovkou. Úpravami projdou ulice Korunovační a Nad Štolou i takzvaný „Letenský muzejní distrikt“, tedy oblast u Národního technického a Národního zemědělského muzea, která nalezne novou podobu v architektonické soutěži.

MČ Praha 7 nyní představuje koncepční studii pro ulici Korunovační, jejíhož zpracování se zhostilo pražské architektonické studio edit! architects. “Koncepční studie byla zpracována jako důležitý materiál pro koordinaci jednotlivých projektů, které změní ráz této významné letenské třídy. Cílem je sladit obnovu veřejné infrastruktury a další plánované úpravy, které budou postupně realizovány různými organizacemi. Úkolem studie je zajistit provázanost těchto aktivit a neznemožnit jedním projektem realizaci jiného. V ulici Korunovační chceme především zvýšit bezpečnost dopravy, zajistit podmínky pro obnovu a doplnění uličního stromořadí či předzahrádek a celkově zvýšit estetiku zdejšího veřejného prostoru,“ říká místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

Tak jak je v Praze 7 zvykem, byli k plánování budoucí podoby ulice Korunovační přizváni také místní občané. Před samotným zadáním architektům měla veřejnost možnost se zapojit prostřednictvím ankety “Společně po Letné”, které se zúčastnilo přes 800 respondentů. Za účasti zástupců radnice i architektů poté proběhla participace se školáky ZŠ Korunovační
a setkání s občany ve Vodárenské věži, kde byl představen koncept studie k připomínkám. Na výsledné podobě studie se tak vedle odborníků z řad zástupců MČ Praha 7, Památkového ústavu, IPR, architektů, dopravních specialistů a dendrologů podílela také širší veřejnost, především pak místní obyvatelé.

„Těší mě, že zapojování občanů do plánování Prahy je již naprostým standardem. Koncepční studie Korunovační je důležitým projektem, který myslí nejenom na chodce a cyklisty, ale zároveň na životní prostředí. Celá koncepce bude následně koordinována také s proměnou Muzejního distriktu, jehož podoba bude vybrána v rámci architektonicko-urbanistické soutěže. Ta bude vyhlášena už zkraje tohoto jara,“ komentuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.
Současná ulice Korunovační je prostorově velkoryse pojatá a má značný potenciál proměny
v reprezentativní obytnou městskou třídu. Architekti ze studia edit! architects se kromě bezpečnosti všech lidí na ulici také zaměřují na zajištění podmínek pro obnovu a doplnění uličního stromořadí a kladou důraz na celkovou estetiku veřejného prostoru.

Studie počítá s desetimetrovým prostorem po obou stranách ulice funkčně rozděleným do tří pásem: stromořadí, chodníky a předzahrádky, které se tímto přiblíží zpět k domům a alespoň částečně tak ulici navrátí původního ducha.

V návrhu zůstává současný počet jízdních pruhů v obou směrech. Jsou zde navrženy nové přechody pro chodce, zvyšují se počty parkovacích míst včetně krátkodobých stání pro zásobování a přidává se řada bezpečnostních prvků.
Vzhledem k plánovanému propojení dvou městských parků se v plánech nezapomíná ani na cyklisty.

Ke zlepšení zdravotního stavu stromů v hlavním stromořadí přispěje zvětšení objemu prokořenitelného prostoru v celé délce ulice, výměna substrátu a zvětšení plochy rabátek. Přísun vody ke stromům bude zajištěn i příčným spádováním chodníků a také možností využití vody z plochy vozovky mimo zimní období. Rovněž se plánuje vysadit nové stromy mimo hlavní stromořadí. Jejich výsadbou se zkvalitní veřejný prostor zejména na nárožích křižovatek s Korunovační ulicí.

-an-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90