reklama top
prahazijehudbou 728x90

Před třemi lety Praze hrozilo vyškrtnutí ze seznamu UNESCO. To kvůli “nedostatečné ochraně památek a hlavně kvůli věžákům na Pankráci”. Tehdy vedení města mluvilo o tom, že Praze nebude UNESCO něco přikazovat a že i ostatní města o tento statut přicházejí, například Drážďany nebo Liverpool. Komunikace mezi městem a komisaři bylo tehdy na kritické úrovni. Karta se ale obrátila. UNESCO pochválilo Prahu za proces projednávání zástavby Florence. UNESCO skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má „potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy“, a čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako „vstřícnou ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.” Florenc je příkladem, jak plánovat město.

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“

Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté. V minulosti totiž hlavní město nebylo v komunikaci s UNESCO příliš aktivní, což se na vzájemných vztazích projevilo. Do Prahy tak přicházely spíše kritické zprávy. To se nyní mění, neboť ředitel Centra světového dědictví Lazare Eloundou Assomo Prahu ocenil a vyslovil i “uznání za produktivní a otevřený dialog.“

Nepotřebujeme diktát z UNESCO, tvrdila Krnáčová
„Vztahy mezi Prahou a UNESCO jsme nepřebírali v dobrém stavu. Jakmile se však problematika vztahu k UNESCO dostala do rukou naší koalice, situace se začala měnit a začali jsme přistupovat ke vztahu k UNESCO odpovědně. Zdá se, že naše několikaleté úsilí se vyplatilo a začínáme být vnímáni jako solidní a sebevědomý partner,“ říká náměstek Adam Scheinherr, který má v rámci Rady hl. m. Prahy na starosti památkovou péči a dopravu. O co v září 2018 šlo? Výbor světového dědictví UNESCO poslalo do Prahy kritický dopis. Ten vyvolal nečekané reakce. Primátorka Adriana Krnáčová, jejíž snahou bylo změnit památkový zákon ve prospěch developerů tehdy zarazili zastupitelé. Primátorka obhajovala masivní výstavbu mrakodrapů. Tehdy podle ní eventuální vyškrtnutí Prahy ze seznamu světového dědictví by nebylo tragédií. Jiní politici ale mluvili o možné velké mezinárodní ostudě. „Praha je dostatečně sebevědomé město, aby bylo schopno se starat o své památky bez toho, že by mělo nějakou kuratelu zahraničního subjektu,“ řekla tehdy v České televizi primátorka Prahy. Článek o tom přinesla všechna česká média, například Novinky.cz v článku Krnáčové by vyškrtnutí Prahy z UNESCO nevadilo, ostatní mluví o velké ostudě.

Až loni po užší spolupráci Prahy s UNESCO se podařilo napětí ochladit. Hlavní město společně s pařížskou centrálou UNESCO úspěšně uspořádaly online workshop, kterého se účastnili památkáři a urbanisté ze čtyř světadílů. A letos v březnu náměstci primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr a Petr Hlaváček jednali s ředitelem UNESCO přímo v Paříži.

„Není to tak, že bychom se s UNESCO na všem snadno shodli. Občas nám připadá, že některé požadavky nejsou přiměřené pražské situaci. Historické jádro Prahy a jeho ochranné pásmo je živým městem, kde lidé bydlí, pracují s dopravují se – a tudíž se také potřebuje proměňovat tak, aby lidem dobře sloužilo. Na rozdíl od našich předchůdců však nestrkáme hlavu do písku, ale vedeme o nejasnostech a rozporech dialog,“ uvádí Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

UNESCO chválí přístup k řešení Florence
Odborný posudek k urbanistické studii na novou čtvrť v okolí Florence obdrželo hlavní město poté, co studii zaslalo Centru světového dědictví k posouzení. UNESCO dlouhodobě Prahu žádalo, aby mu významné projekty předkládala k vyjádření; to se však po dlouhá léta nedělo. Nyní se proto hlavní město rozhodlo jednat aktivně a o chystané zástavbě včas informovalo.

„Mám z posudku upřímnou radost. Sladit ochranu historických hodnot a genia loci s výstavbou nových čtvrtí je velká výzva. Jsem ale přesvědčen, že díky správně připravenému procesu se nám v případě Florence podařilo dospět k nejlepšímu možnému řešení,“ dodává Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj a památkovou péči.

Témata, která hlavní město Praha s Centrem světového dědictví UNESCO řeší, ovšem nejsou jen nové stavební projekty. Obě strany se shodnou na tom, že se i historické, památkově chráněné město musí proměňovat v návaznosti na aktuální výzvy, jako jsou sociální i ekologická udržitelnost, zvyšování kvality veřejných prostranství či reakce na negativní důsledky turistického ruchu. Skrze UNESCO se může Praha s dalšími městy na Seznamu světového dědictví inspirovat při hledání řešení pro tyto výzvy.

-mag-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90