reklama top
prahazijehudbou 728x90

Jiráskova čtvrť, která se rozkládá mezi Braníkem a Hodkovičkami bude pod větší ochranou. Vilová čtvrť je zachráněna! Na pražskou Radu se obrátil občanský spolek Jiráskova čtvrť, který si nechal zpracovat studii popisující možný rozvoj území a zejména jeho ochranu. Spolek byl dlouhodobě nespokojený se stavem povolování dílčích stavebních záměru v lokalitě.

„Velmi stojíme o posílení ochrany stávajícího charakteru této vilové čtvrti. Se starým územním plánem to jde však velmi těžko. Aktivitu občanů a zájem o svoji lokalitu proto velmi vítáme. Naprosto souhlasím s tím, že Jiráskova čtvrť si zaslouží mnohem větší péči při posuzování plánovaných staveb zejména v kontextu dnešních výzev Prahy, například při adaptaci na probíhající klimatickou změnu. K tomu může pomoci kromě nového územního plánu i právě zpracovaná studie,“ vysvětluje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Praha si klade za cíl posílit ochranu stávajícího charakteru lokality Jiráskovy čtvrti, pomáhá proto stavebnímu úřadu Prahy 4 vytyčit mantinely pro jeho rozhodování a doporučuje k této studii přihlížet.

„Stávající území plán z roku 1999 nechrání Jiráskovu čtvrť dostatečně. Odbor územního rozvoje totiž musí každý záměr stavby v tomto území posuzovat podle definice platné pro celou Prahu, což ponechává prostor k subjektivním výkladům. Námi navrhovaný Metropolitní plán už s větší ochranou počítá. Nicméně, než vejde v platnost, větší ochraně by šla napomoci zmíněná studie,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

„Nastavit jasná pravidla územního rozvoje ve stabilizovaných územích a chránit je před necitlivou výstavbou považuji za nezbytné – a toto rozhodnutí Rady jde tím správným směrem,“ dodává Jan Hora, zastupitel hlavního města i Prahy 4, kde Jiráskova čtvrť leží.

Jiráskova čtvrť
Jiráskova čtvrť byla založena před 100 lety na principech zahradního města, zakotvených v prvorepublikových „Zastavovacích předpisech přehledových, regulačních a zastavovacích plánů pro hl. m. Prahu“. Ty vycházely ze zkušeností generací architektů-urbanistů, hledajících zákonitosti, které vedou k vytvoření uživatelsky přátelského a esteticky hodnotného životního prostředí. Zahradní města byla zakládána v době, kdy nikdo netušil, že dojde ke klimatické změně. Dnes jsou nezastupitelnou součástí zelené infrastruktury a brání rozšiřování městského tepelného ostrova do okrajových částí Prahy. Počítá se s nimi při zvyšování odolnosti a snižování zranitelnosti Prahy vůči dopadům změny klimatu. Pokud mají svoji funkci spolehlivě plnit, nelze v nich zvyšovat rozsah zastavěných a zpevněných ploch a velikost povrchů domů, absorbujících tepelné záření.

„Definice stabilizovaného území platná po celé Praze bohužel nedokáže individuálně ochránit tak cenné území zahradní čtvrti jako je Jiráskova čtvrť. Proto jsem rád, že rada hlavního města přijala usnesení k prověření specifické ochrany této lokality,“ uzavírá pražský zastupitel a místopředseda Výboru pro územní rozvoj Tomáš Murňák.

Boj s developery
Za záchranu Jiráskovy čtvrti dlouhodobě bojovali místní obyvatelé. Ti upozorňovali na překotnou činnost developerů. Měli strach, že vysokými a rozhlehlými stavbami zničí specifický ráz tohoto místa. Ještě v květnu tohoto roku dal pražský magistrát zelenou developerské výstavbě. Tehdy se jednalo o zastavění zelené plochy – místního parku, kam lidé chodí na dětské hřiště, druží se v pizzerii Pepíno a v protilehlé hospodě. Denně je tu hřiště plné dětí, potkávají se spolu starší a mladí, navíc celé místo stojí před novým komunitním kulturním centrem KC Údolní.

„Celou oblast má podle plánů developerů, už odsouhlasených Magistrátem hl.m.Prahy, nahradit jedno velké staveniště, aby zde vyrostly dva ohromné vysokokapacitní věžáky. Zanikne tak významný komunitní kousek zeleně s hřištěm a odpočinkovou zónou – denně se zde setkávají rodiny s dětmi, prochází se starší občané, navíc je to kousek zeleně přímo před novým komunitním kulturním centrem KC Údolní,“ píše se v květnové zprávě na FB komunitní skupině Spolek Jiráskova čtvrť. Síla odporu místních byla tak silná, že se magistrát rozhodl toto místo chránit. Vypadá to, že je možné chránit další takto zajímavá místa přes občanské iniciativy.

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90