reklama top
prahazijehudbou 728x90

Elektrické město. Praha se posunuje dál k rozšiřování elektromobility. Zřizuje speciální komisi, která rozhodne, kde budou nabíječky pro e-automobily nebo e-kola.
 

Hlavní město rozhodnutím pražských radních zřizuje Komisi Rady hl. m. Prahy pro elektromobilitu jako součást svého dlouhodobého úsilí o podporu rozvoje elektromobility na svém území. Elektromobilita je ekologičtější a udržitelnější alternativou v oblasti individuální i hromadné osobní dopravy, jakož i dopravy v rámci zajištění technických služeb a rovněž nákladní přepravy.  

„Naším cílem je zpřístupnit elektromobilitu všem, aby nezůstala pouze výsadou pro lidi s vlastní garáží. Praha tedy zejména masivně investuje do nabíjecí infrastruktury a tyto investice se do budoucna ještě navýší s využitím evropských dotací. V nově připravované reformě zón placeného státní by také měly mít elektromobily zvýhodněnou cenu některých celoměstských parkovacích oprávnění a vyhrazená místa se zvláštním režimem u elektro nabíječek. S ohledem na stále vzrůstající význam elektromobility pro Prahu vzniká potřeba širší odborné diskuse a koordinace dílčích aktivit v této oblasti napříč městem, městskými částmi, gesčními ministerstvy a soukromými investory,“ uvedl k zřízení nové instituce náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.    

Komise se bude zabývat například otázkami výběru vhodných lokalit pro instalaci dobíjecích stanic, vyhrazeného parkování po dobu dobíjení a osazení souvisejícího dopravního značení, přístupnosti pro osoby s tělesným postižením či jiným pohybovým omezením nebo také dlouhodobým směřováním projektu EV-ready lamp. Dále také tvorbou jednotné metodiky povolování a budováním dobíjecí infrastruktury pro celé území Prahy, přívětivému rezervačnímu a platebnímu rozhraní pro uživatele, možností roamingu mezi infrastrukturou jednotlivých provozovatelů, využíváním dynamických tarifů a estetickou kvalitou infrastruktury a v neposlední řadě pobídkami pro řidiče a uživatele vozidel na elektrický pohon.  

Doplňkově se komise bude věnovat též podpoře elektrické mikromobility, zejména elektrických jízdních kol a cargo kol, připomínkování navrhované legislativy a technických norem na národní úrovni, podpoře elektrického carsharingu, taxislužeb a tématům s přesahem do jiných oblastí.   

Do nové komise jsou jako členové navrhováni jak zástupci politických subjektů, tak i zástupci městských společností, IZS a nezávislí experti působící v oblastech udržitelné dopravy, energetiky a rozvoje města.  

Do rozvoje dobíjecí infrastruktury město v posledních třech letech investovalo cca 220 milionů Kč včetně DPH, a to zejména v rámci přípravy sítě dobíjecích stanic na lampách pouličního osvětlení. Zasmluvněny jsou investiční akce za dalších minimálně 90 milionů Kč vč. DPH. Cílem je mít v první fázi do roku 2026 cca 800 nabíječek na lampách veřejného osvětlení, každou se dvěma zásuvkami. Dále město připravuje koncesi s využitím evropských dotací na projekt samostatných dobíjecích stanic ve veřejném prostoru. 

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90