reklama top

Projekt Nimbee ke konci roku uzavřel svůj pilotní provoz mobilní nabíjecí služby. Ten probíhal od října na území Prahy. Během tří měsíců provozu nabilo Nimbee téměř 1,8 MWh, to odpovídá náboji na 10 tisíc kilometrů dojezdu. Na jedno nabíjení tak připadá náboj 24 kWh, pro většinu nabíjených elektromobilů tedy dojezd přibližně 150 kilometrů.

V průběhu pilotního projektu byla služba zdarma, jejím cílem byla hlavně kontrola přístrojů a uživatelského prostředí před komerčním spuštěním. To je plánované na letošní rok ve vybraných metropolích napříč EU.

Ekologický dopad pilotního provozu
Díky lepší nabíjecí infrastruktuře se stává i elektromobilita stále dostupnější. K lepší uživatelské zkušenosti z nabíjení tak přispívá i Nimbee. Společnost díky svému pilotnímu projektu zjistila, že kdyby uživatelé jejich nabíječek používali běžná naftová vozidla, vzniklo by tak 3tun CO2e. Cílem provozu Nimbee je možnost nabíjení elektromobilů pro ty uživatele, kteří nemají možnost nabíjet svá vozidla doma a zároveň se jim nedostává veřejně dostupné infrastruktury v centrech měst.

„Mám radost, že se našemu týmu podařilo dojít v tak krátkém čase až tak daleko. Z technického hlediska jsme narazili jen na pár problémů, které se podařilo obratem řešit. Jsme kompatibilní s 95% elektromobilů, které můžete v ulicích potkat,“ říká Mirek Zapletal, Head of Product Nimbee. Další zajímavostí je, že firma chce používat elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Optimalizace softwarového řešení
Proto, že je Nimbee služba složená ze softwarové části stejně jako hardwarové, je třeba rozvíjet nejen mobilní bateriovou jednotku, ale i platformu, která řídí celý Nimbee ekosystém. Díky hlubší integraci pokročilých logistických metod a strojového učení v kombinaci s již získanými provozními daty, bude aplikace schopná v reálném čase vyhodnocovat vytížení jednotlivých mobilních dobíjecích stanic a obslužných vozů. Bude tak docházet k neustálé optimalizaci provozu podle specifik jednotlivých měst. Další vývoj bude probíhat i v rámci spolupráce při Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT) v projektu EIT Urban Mobility ve spolupráci s technologickými giganty jako Siemens, Altran/Capgemini Engineering, univerzitami v Žilině, Braunschweigu, ČVUT v Praze a evropskými městy – Braunschweig, Helmond a Žilina.

-red-

reklama bottom