reklama top

Město souhlasí s tím, že bude dál finančně podporovat některé školy, kam chodí děti ze zahraničí, které se učí česky. Na intenzivní kurzy výuky českého jazyka letos dá 2,5 milionu korun. Peníze poputují do škol v Praze 6 a 8.

„Praha již řadu let podporuje vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem jak v předškolním, základním, tak i ve středním vzdělávání. Na aktivity na základních školách poskytuje ročně přes dva miliony korun. Obzvláště v tuto dobu, kdy panuje válka na Ukrajině, je třeba se více zaměřit na podporu integrace dětí do českých kmenových tříd, zlepšit jejich přístup a zajistit jim pokračování ve vzdělání,“ uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral. 

Záměr uskutečnění intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na pražských základních školách vzešel z deklarované potřeby intenzivní výuky českého jazyka pro žáky, kteří přicházejí do Prahy bez základní znalosti českého jazyka. Z tohoto důvodu se nemohou v počátečním období takřka vůbec účastnit školní výuky a ztrácí tak možnost rychlého a hodnotného začlenění do vzdělávání, z těchto důvodů zároveň často ve škole selhávají. Kurzy pro středoškoláky nabízejí možnost pomoci lépe zvládnout studium na střední škole a závěrečnou maturitní zkoušku, což celkově přispěje k jejich snazšímu začlenění do společnosti. 

První kurz pokračuje již od září 2018 v Základní škole Marjánka v Praze 6 a od září 2019 byl kurz otevřen i v Základní a mateřské škole Lyčkovo náměstí v Praze 8. Intenzivní kurzy výuky češtiny jako druhého jazyka pro žáky a studenty středních škol nabízí Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky hl. m. Prahy. Uvedené školy dlouhodobě aktivně přistupují k integraci žáků.

-an-

reklama bottom