reklama top
prahazijehudbou 728x90

Desetiletí komunistické vlády zanechaly stopy nejen na osudech lidí, ale také na domech, ve kterých tito obyvatelé žili. Nejen na Janáčkově nábřeží během let 1948–1989 nastala postupné chátrání a devastace kdysi výstavních domů. Tzv. Obvodní podnik bytového hospodářství (OPBH), který spravoval veškerý bytový fond, minimálně investoval i do té nejnutnější údržby.

Unikátní zástavbě na Janáčkově nábřeží za minulého režimu hrozila totální destrukce, včetně Malostranské vodárenské věže, protože zde podle plánů z konce šedesátých let chtěli komunističtí plánovači postavit novodobou výstavbu. „Navrhované projekty počítaly s plošnými demolicemi, které však nedosahovaly takové míry, jakou je možné nalézt např. na starší studii architekta Bohumila Kříže z pražského projektového ústavu z roku 1967.

Zmíněná studie navrhovala plošnou asanaci Smíchova s výjimkou kostela sv. Václava, Portheimky a Národního domu od Aloise Čenského.

Důvodem demolic a nové výstavby byly velké ústupky dopravnímu řešení, které ve studii dostalo absolutní přednost. Důsledné respektování normovaných ochranných vzdáleností mezi komunikacemi a zástavbou, mělo ve výsledku znamenat, že Smíchov měl být zastavěn sídlištní zástavbou oddělenou velkými vzdálenostmi od komunikací. Studie však pro svou demoliční radikálnost nenašla uplatnění a byla bezpečně uložena v archivu,“ píše se v Historickém atlasu měst ČR (strana 15) od autorů Chodějovská, Novotný a kol.


Zachování historických domů nakonec pomohlo vyhlášení Pražské památkové rezervace v roce 1971 v historickém centru Prahy. Její součástí se stalo celé Janáčkovo nábřeží, jako jediná lokalita z celého Smíchova.

ZDROJ: FB Janáčkovo nábřeží

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90