reklama top
prahazijehudbou 728x90

Centrum města plné aut. To možná bude minulostí. Praha 1 udělala další krok ke zklidnění dopravy na obou březích Vltavy. Zastupitelé tento krok podpořili na svém zasedání jednomyslně.

Na návrh radního pro dopravu Prahy 1 Vojtěcha Ryvoly projednali zastupitelé městské části Praha 1 Memorandum o zklidnění dopravy na obou březích Vltavy.

„Předmětem tohoto memoranda je zejména závazek aktivní podpory zavádění takových opatření, která povedou ke zklidnění dopravy na území městské části Praha 1 v Pražské památkové rezervaci,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola.

Preferovaným řešením je podle něj iniciování vydání vyhlášky hl. města Prahy, která na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, stanoví poplatek za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných částí Prahy 1, a zároveň úpravy Nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Praha 1 chce zejména:
1. vydefinovat částí území městské částí Praha 1, kterých se opatření zpoplatnění vjezdu budou týkat,
2. vymezit okruh vozidel, která nebudou spadat do zpoplatnění vjezdu do předem vydefinovaných částí na území městské části Praha 1,
3. definovat a stanovit výši poplatků za vjezd do předem vydefinovaných částí na území městské části Praha 1,
4. upravit parametry Zóny placeného stání na území městské části Praha 1,
5. zrevidovat a následně upravit místa stávajících stání pro zásobování,
6. definovat systém monitoringu, kontroly a vymáhání stanovených pravidel, včetně procesu návrhu úpravy jednotlivých opatření v případě vyhodnocení této potřebnosti,
7. v souvislosti s úpravou stávajících podmínek nastavení jasného a srozumitelného informování občanů a podnikatelů působících a žijících na území Prahy 1.

V této souvislosti se mezi lidmi žijící v centru města, také často mluví o tom, že zásobovacích vozů na chodnících přibývá. A právě nový materiál by tyto problémy měl řešit. Nedávno lidé také vyzvali, aby se městská část začala zabývat zklidněním dopravy kolem Újezda a Malostranského náměstí. Před několika týdny došlo k rekonstrukci tramvajové trati a místní přišli s kritikou, že se do ulice Karmelitská už neměly pouštět auta. Podle nich to byla promarněná příležitost.

-red-

reklama bottom
primestske letni tabory vystaviste 728x90